เนื้อเพลง หวงรัก – ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

เพลง : หวงรัก

ศิลปิน : ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

เนื้อเพลง :

ของของใคร ของใคร ก็ห่วง

ของใครใครก็ ต้องหวง

ห่วงใย รักใคร่ ถ-นอม

ใคร จะชิง ของ ใคร ใครยอม

ถึงจน อด ออม ไม่ยอมขาย ให้ใคร

..รักของใคร ของใคร ก็ห่วง

ของใคร ใครก็ ต้องหวง

ห่วงคน รักดั่ง ดวงใจ

ใคร จะยอม ยก ไป ให้ใคร

รัก ใคร ก็ใคร ต่างหวงไว้ ครอบ ครอง

..เธอ เป็น ของ รัก ของหวงที่ห่วงอาลัย

เป็น ดวง ใจ ฉัน จึง ห่วงใย ใฝ่ปอง

กายและใจของเราต่างเป็น เจ้าของ

หากไม่ครอบครอง

เดี๋ยวของรักต้องหลุด ลอย ไป

รัก จริง ถึง ห่วง

ไม่ใช่หลอกลวงรักจริงถึงห่วง ดวง ใจ

จะเป็น จะตาย ก็ ไม่ยอม ให้ใคร

แม้ใครชิง แย่งไป ฉัน ยอม ตาย เอย

Be the first to like.
loading...