เนื้อเพลง กลุ้มใจ – ธานินทร์ อินทรเทพ

เพลง : กลุ้มใจ

ศิลปิน : ธานินทร์ อินทรเทพ

เนื้อเพลง :

คนรัก ฉันอยู่ที่ไหน

นานแล้ว มิได้กลับมา

ใจฉันนั้นเฝ้าครวญหา

ครวญหา อุราร้าวราน

แต่แล้ว ได้ข่าวแทบชัก

คนรักฉันเข้าแต่งงาน

ชีพฉัน เหมือนถูกประหาร

ถูกผลาญ ถูกผลาญทั้งเป็น

เจ็บใจ ปวดใจ

กลุ้มใจ ไม่มีใครเห็น

เลือดตา กระเด็น

โธ่เธอ ไม่เห็นความดี

คนรัก ฉันแต่งงานแล้ว

ใจฉัน นั้นแป้วเต็มที

ชีวิต นับต่อแต่นี้

คงซี้ คงซี้แน่นอน

คนรัก ฉันอยู่ที่ไหน

นานแล้ว มิได้กลับมา

ใจฉันนั้นเฝ้าครวญหา

ครวญหา อุราร้าวราน

แต่แล้ว ได้ข่าวแทบชัก

คนรัก ฉันเข้าแต่งงาน

ชีพฉัน เหมือนถูกประหาร

ถูกผลาญ ถูกผลาญทั้งเป็น

เจ็บใจ ปวดใจ

กลุ้มใจ ไม่มีใครเห็น

เลือดตา กระเด็น

โธ่เธอ ไม่เห็นความดี

คนรัก ฉันแต่งงานแล้ว

ใจฉัน นั้นแป้วเต็มที

ชีวิต นับต่อแต่นี้

คงซี้ คงซี้แน่นอน…

Be the first to like.
loading...