เนื้อเพลง Geu Dae Man it Da Myun – Loveholic

เพลง : Geu Dae Man it Da Myun

ศิลปิน : Loveholic

เนื้อเพลง :

날 사랑해서 떠난다며

นัล ซา รัง เฮ ซอ ตอ นัน ตา มยอน

เพราะว่าคุณรักฉัน ถึงได้จากไป

눈물짓던 그대의 말을 믿을 수 없죠

นุน มูล จิท ตอน คือ เด เอ มา รึล มี ดึล ซุ ออบ จโย

เป็นเพราะฉันไม่เชื่อคำพูดของคุณ เลยทำให้มีน้ำตา

하지만 나의 전부였던

ฮา จี มัน นา เอ ชอน บู ยอท ตอน

แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีนั้น

그대가 힘들어 하기에 잡을 수 없었죠

คือ เด กา ฮิม ดือ รอ ฮา กี เอ ชา บึล ซุ ออบ ซอท จโย

คุณรู้สึกลำบากใจและไม่อาจจะรั้งไว้ได้

온통 너와의 기억뿐인 나를 위해서 였다면

อน ทง นอ วา เอ คี ออก ปู นิน นา รึล วี เฮ ซอ ยอท ตา มยอน

ถ้าความทรงจำของคุณที่ทำเพื่อฉันทุกอย่างนั้น

조금씩 무너져가는 날 날 위한다면

โช กึม ชิก มู นอ จยอ กา นึน นัล นัล วี ฮัน ตา มยอน

ตอนนี้มันกลับพังทลายลง

이대로 내 곁에 있어야 해요

อี เด โร เน คยอ เท อิท ซอ ยา เฮ โย

เพราะคุณต้องอยู่ข้างกายฉันแบบนี้

나를 떠나면 안돼요

นา รึล ตอ นา มยอน อัน ดเว โย

เลยทำใจไม่ได้ถ้าคุณจะจากฉันไป

세상의 모든걸 잃어도 괜찮아요

เซ ซา เง โม ดึน กอล อี รอ โด แควน ชา นา โย

ถึงแม้จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไป ก็ยังดีกว่าที่คุณจะจากไปแบบนั้น

그대만 있다면 그대만 있다면

คือ เด มัน อิท ตา มยอน คือ เด มัน อิท ตา มยอน

ฉันอยู่ได้เพราะคุณเท่านั้น

함께 웃던 시간들을

ฮัม เก อุท ตอน ชี กัน ดือ รึล

ช่วงเวลาที่เราได้หัวเราะด้วยกัน

함께했던 약속들을

ฮัม เก เฮท ตอน หยัก สก ทือ รึล

คำสัญญามากมายที่เคยมีให้กัน

지금 또 영원히 기억하겠어요

ชี กึม โต้ ยอง วอน ฮี คี ออก คา เกท ซอ โย

ตอนนี้ฉันอยากจะจดจำมันไว้ตลอดไป

다시 한번 생각해요

ทา ชี ฮัน บอน เซง กัก เค โย

ขอคิดใหม่อีกสักครั้ง

무엇이 날 위한 건지 그대는 알고있어요

มู ออ ชี นัล วี ฮัน กอน จี คือ เด นึน อัล โก อิท ซอ โย

ฉันไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำไปนั้นมันเพราะอะไร แต่คุณเข้าใจดี

영원히 내 곁을 지켜주세요

ยอง วอน ฮี เน คยอ ทึล ชี กยอ จุ เซ โย

ได้โปรด ปกป้องฉัน อยู่ข้างกายฉันตลอดไปเถิด

나를 떠나지 말아요

นา รึล ตอ นา จี มา รา โย

อย่าจากฉันไปเลย

세상의 모든걸 잃어도 난 좋아요

เซ ซา เง โม ดึน กอล อี รอ โด นัน โช วา โย

ถึงแม้จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไป ฉันคิดว่ามันก็ยังดีกว่าที่คุณจะไปแบบนี้

그대만 있다면 그대만 있다면

คือ เด มัน อิท ตา มยอน คือ เด มัน อิท ตา มยอน

ฉันอยู่ได้เพราะคุณเท่านั้น

온통 그대의 생각뿐인 나를 위해서 였다면

อน ทง นอ วา เอ คี ออก ปู นิน นา รึล วี เฮ ซอ ยอท ตา มยอน

ถ้าความทรงจำของคุณที่ทำเพื่อฉันทุกอย่างนั้น

초라하게 쓰러지는 날 날 위한다면

โช รา ฮา เก ซือ รอ จี นึน นัล นัล วี ฮัน ตา มยอน

ถูกทำลายลงอย่างไร้ค่า

이대로 내 곁에 있어야 해요

อี เด โร เน คยอ เท อิท ซอ ยา เฮ โย

เพราะคุณต้องอยู่ข้างกายฉันแบบนี้

나를 떠나면 안돼요

นา รึล ตอ นา มยอน อัน ดเว โย

เลยทำใจไม่ได้ถ้าคุณจะจากฉันไป

세상의 모든걸 잃어도 괜찮아요

เซ ซา เง โม ดึน กอล อี รอ โด แควน ชา นา โย

ถึงแม้จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไป ก็ยังดีกว่าที่คุณจะจากไปแบบนั้น

그대만 있다면 그대만 있다면

คือ เด มัน อิท ตา มยอน คือ เด มัน อิท ตา มยอน

ฉันอยู่ได้เพราะคุณเท่านั้น

영원히 내 곁을 지켜주세요

ยอง วอน ฮี เน คยอ ทึล ชี กยอ จุ เซ โย

ได้โปรด ปกป้องฉัน อยู่ข้างกายฉันตลอดไปเถิด

나를 떠나지 말아요

นา รึล ตอ นา จี มา รา โย

อย่าจากฉันไปเลย

세상의 모든걸 잃어도 난 좋아요

เซ ซา เง โม ดึน กอล อี รอ โด นัน โช วา โย

ถึงแม้จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไป ฉันคิดว่ามันก็ยังดีกว่าที่คุณจะไปแบบนี้

그대만 있다면 그대만 있다면

คือ เด มัน อิท ตา มยอน คือ เด มัน อิท ตา มยอน

ฉันอยู่ได้เพราะคุณเท่านั้น

Be the first to like.
loading...