เนื้อเพลง Toc Toc Toc – Lee Hyori

เพลง : Toc Toc Toc

ศิลปิน : Lee Hyori

เนื้อเพลง :

(Toc Toc Toc)

อา ซือ รา ซึล ฮุม ชยอ โบ นึน เน ชี ซอ นี นือ กยอ จี จี

ฉันรู้สึกได้ว่าคุณกำลังแอบมองฉันอยู่

ซัล กึม ซัล กึม ทา กา โอ นึน เน ซุม โซ รี ทึล รยอ โอ จี

ขณะที่คุณเดินเข้ามาหาฉัน คุณสามารถได้ยินเสียงลมหายใจของฉัน

แน พัง อา เพ มอม ชวอ อิซ นึน พัล กอ รือ มี นือ กยอ จิล แต

เมื่อฉันรู้สึกถึงเสียงฝีเท้าของคุณหยุดที่หน้าห้องของฉัน

Hot in here

ทู กึน ทู กึน ซอล เร อี นึน แน กา ซือ มึน hot in here

หัวใจของฉันมันกำลังเต้นอย่างรุนแรง hot in here

ซัล มยอ ชี ทัน ทู รี ทัน ทู รี โน รา

เรามาแอบเล่นกันเถอะ

อา มู โด โม รือ เก

โดยไม่มีใครรู้

อี เจ นอล โช แด แฮ

ฉันกำลังชวนคุณอยู่นี่ไง

이 밤의 fantasy

อี พัม เอ fantasy

สำหรับคืนแห่ง fantasy

내게 노크를 해줘 Baby 톡톡톡

แน เก โน คือ รึล แฮ ชวอ baby ทก ทก ทก

knock ฉันเลยสิ ที่รัก

나의 마음을 열어줘 Honey 꼭꼭꼭

นา เอ มา อือ มึล ยอ รอ ชวอ honey กก กก กก

เปิดใจฉันออกมาดูสิ ที่รัก ได้โปรด ได้โปรด ได้โปรด

오늘밤 우린 Crazy 오늘 난 너의 Lady

โอ นึล พัม อู ริน crazy โอ นึล นัน นอ เอ lady

คืนนี้พวกเรา crazy คืนนี้ฉันเป็นผู้หญิงของคุณนะ

불같은 느낌은 On&On&On&On

พุล กา ทึน นือ กี มึน on&on&on&on

เหมือนกับไฟ ความรู้สึกนี้มัน on&on&on&on

บิช มุล ชอ รอม ชก ชก ฮา เก แน อิบ ซู รี ชอ จอ ทึล จี

เหมือนกับน้ำฝน ริมฝีปากฉันมันเปียกปอน

พา รัม ชอ รอม นา รึน ฮา เก เน ซุม กยอ รี พู รอ โอ จี

เหมือนกับลม ลมหายใจฉันเริ่มที่จะลังเล

มอ รี บู ทอ บัล กึท กา จี เน ซน กี รี ซือ ชยอ จิล แต

เมื่อนิ้วมือคุณสัมผัสตั้งแต่หัวถึงนิ้วเท้า

Hot in here

แท ยัง ชอ รอม ทา รา โอ รึล อี ชี กา นึน hot in here

เหมือนกับพระอาทิตย์ ตอนนี้มันช่างเร่าร้อนเหลือเกิน hot in here

ซัล มยอ ชี ทัน ทู รี ทัน ทู รี โน รา

เรามาแอบเล่นกันเถอะ

อา มู โด โม รือ เก

โดยไม่มีใครรู้

อี เจ นอล โช แด แฮ

ฉันกำลังชวนคุณอยู่นี่ไง

이 밤의 fantasy

อี พัม เอ fantasy

สำหรับคืนแห่ง fantasy

내게 노크를 해줘 Baby 톡톡톡

แน เก โน คือ รึล แฮ ชวอ baby ทก ทก ทก

knock ฉันเลยสิ ที่รัก

나의 마음을 열어줘 Honey 꼭꼭꼭

นา เอ มา อือ มึล ยอ รอ ชวอ honey กก กก กก

เปิดใจฉันออกมาดูสิ honey ได้โปรด ได้โปรด ได้โปรด

오늘밤 우린 Crazy 오늘 난 너의 Lady

โอ นึล พัม อู ริน crazy โอ นึล นัน นอ เอ lady

คืนนี้พวกเรา crazy คืนนี้ฉันเป็นผู้หญิงของคุณนะ

불같은 느낌은 On&On&On&On

พุล กา ทึน นือ กี มึน on&on&on&on

เหมือนกับไฟ ความรู้สึกนี้มัน on&on&on&on

내게 노크를 해줘 Baby 톡톡톡

แน เก โน คือ รึล แฮ จวอ baby ทก ทก ทก

knock ฉันเลยสิ ที่รัก

나의 마음을 열어줘 Honey 꼭꼭꼭

นา เอ มา อือ มึล ยอ รอ จวอ honey กก กก กก

เปิดใจฉันออกมาดูสิ honey ได้โปรด ได้โปรด ได้โปรด

오늘밤 우린 Crazy 오늘 난 Your Lady

โอ นึล บัม อู ริน crazy โอ นึล นัน your lady

คืนนี้พวกเรา crazy คืนนี้ฉันเป็นผู้หญิงของคุณนะ

불같은 느낌은 On&On

พุล กา ทึน นือ กี มึน on&on

เหมือนกับไฟ ความรู้สึกนี้มัน on&on

다시 노크를 해줘 Baby 톡톡톡

ทา ชี โน คือ รึล แฮ จวอ baby ทก ทก ทก

knock ฉันเลยสิ ที่รัก

나의 문을 열어 줘 Honey 꼭꼭꼭

นา เอ มุ รึล ยอ รอ จวอ honey กก กก กก

เปิดประตูของฉันออกสิ ที่รัก ได้โปรด ได้โปรด ได้โปรด

어두운 별빛아래 비밀스런 밤에

ออ ดู อุน พยอล บิ ชอ แร พี มิล ซือ รอน พา เม

เมื่อค่ำคืนนี้มืดลง ความลับก็จะเผยให้เห็นขึ้น

매일밤 너와 나 On&On&On&On

แม อิล บัม นอ วา นา on&on&on&on

ตั้งแต่วันนี้ คุณกับฉัน on&on&on&on

Be the first to like.
loading...