เนื้อเพลง ชื่นรัก – the impossible

เพลง : ชื่นรัก

ศิลปิน : the impossible

เนื้อเพลง :

รื่นรมย์สมอุรา (สมอุราสมดังใฝ่)

ชื่นตาฟ้าเบิกบาน (มองฟ้าเบิกบานมองชื่นตาแสนสุขใจ )

นกร้องขับขานสราญแสนสุขตา (นกขับขานบานเบิกใจ)

แมกไม้โบกใบพลิ้ว (แมกไม้โบกใบพลิ้ว)

รื่นริ้วลมเริงร่า (รื่นริ้วลมเริงร่า )

เมื่อรักลอยลมมาแนบอุราสมดังใฝ่ (รักแนบอุราสมดังใจ)

สมรักเราเคยปอง สุขสองประคองใจ

ชื่นรักชักชวนให้สุขไหนปาน (ชื่นด้วยรักเต็มดวงใจไหนจะปาน)

รื่นรมย์สมอุรา (รักสดใสใจเริงรื่น )

ชื่นตาฟ้าเบิกบาน (ชื่นตามองฟ้าสีครามใส )

นกร้องขับขานสราญแสนสุขตา (ฟังนกขับขานบานเบิกใจ)

แมกไม้โบกใบพลิ้ว (โบกใบพลิ้ว)

รื่นริ้วลมเริงร่า ( สุขนักอุราเบิกบาน)

เมื่อรักลอยลมมาแนบอุราสมดังใฝ่ (รักแนบแอบอุราสมดังใจ)

สมรักเราเคยปอง สุขสองประคองใจ

ชื่นรักชักชวนให้สุขไหนปาน

Be the first to like.
loading...