????????? em rat nho anh – son ca

???? : em rat nho anh

?????? : son ca

????????? :

T? lâu anh ch? xem chúng ta nh? ?ôi b?n thân,

nh?ng trong th?t tâm em v?n mong ???c nhi?u h?n th?

Vì lâu nay mình ?ã s? chia nhau bao bu?n vui

Em s? mình không có ngày mai

Nh?ng lúc anh vui ?ùa cùng em

K? bi?t bao câu chuy?n tình yêu

Có bi?t ch?ng trong lòng em ?ang nhói ?au vì yêu anh

Nhi?u l?n em ?ã nói d?i anh

Có m?t chàng trai ?ang th?m yêu em

V?y mà vô tâm anh c? chúc m?ng

Chúc em tìm th?y ???c tình yêu

R?i m?t ngày kia anh ?i bên em

Ng?p ng?ng anh nói nh? em th?t nhi?u

N?i h?nh phúc ch?t v? tan òa trong tim

Ng?n ngào l? r?i anh ?i em mong ?ã t? lâu l?m câu yêu này

Và c?ng mu?n nói v?i anh em th?t nh? anh

Nh? r?t nhi?u

Be the first to like.
loading...