เนื้อเพลง lovely – kim jong kook

เพลง : lovely

ศิลปิน : kim jong kook

เนื้อเพลง :

Oh นอ รี บู ทอ พัล กึท กา จี

ทา ซา ราง ซือ รอ วอ

Oh นี กา นา เอ ยอ จา รา นึน เก ซา รัง ซือ รอ วอ

คี ทา รี มี จึล คอบ โก อี เจน คง กี มา จอ

ทัล คม เฮ อี ร๊อ เค นอ รึล ซา รัง เฮ

เซ ซา งี ฮิม ดือ รอ โด นอล โบ มยอน

มา อือ เม พา รา มี ทง เฮ

อี รอน เค ซา นึน คอ จี อี รอน เค

เฮง โบ กี จี อี เจ ยา นือ กี เก ทเวท ซอ นา นึน

อน โจ งิล อู อูล เฮ โด นอล โบ มยอน

มอ รี เอ เฮท บี ชี ทือ รอ

อี ร๊อ เค นล รา อุน เก ซา รา งี จี

คี ทา ริน โบ รา มี อิท ซอ

ชี นัน บอน ซา รัง ชอ รอม อุล กา บวา อัน ชา มึล มัง ซอ รยอท จี มัน

โพ เช จี อัน โก นา รึล คี ทา รยอ จุน นอ

พยอ นัน ฮา เก ซือ มยอ ทือ รอ วา

Oh มอ รี บู ทอ พัล กืท กา จี ทา ซา รัง ซือ รอ วอ

Oh นี กา นา เอ ยอ จา รา นึน เก ซา รัง ซือ รอ วอ

มู ตุก ตุก คา ตอน เน กา โจ งิล ชิง กึล บอง กึล อุท จา นา

เท เช เน เก มู ซึน จี ซึล ฮัน กอ ยา

Oh คือ ริม จา วา ทวิท โม สืบ กา จี ซา รัง ซือ รอ วอ

Oh บู กือ รอ อุน เอ จอง พโย ฮยอน โด จา ยอน ซือ รอ วอ

คี ทา รี มี จึล คอบ โก อี เจน คง กี มา จอ

ทัล คม เฮ อี ร๊อ เค นอ รึล ซา รัง เฮ

นอล เฮง บก คา เก เฮ จุ กี วี เฮ

เน กา นัล อา กี เก ทเวท ซอ

เน โม สืบ เน กา บวา โด อี เจ โช กือ มึน

แควน ชา นึน โน มี ทเวน กอท คา ทา

Oh มอ รี บู ทอ พัล กืท กา จี ทา ซา รัง ซือ รอ วอ

Oh นี กา นา เอ ยอ จา รา นึน เก ซา รัง ซือ รอ วอ

มู ตุก ตุก คา ตอน เน กา โจ งิล ชิง กึล บอง กึล อุท จา นา

เท เช เน เก มู ซึน จี ซึล ฮัน กอ ยา

Oh คือ ริม จา วา ทวิท โม สืบ กา จี ซา รัง ซือ รอ วอ

Oh บู กือ รอ อุน เอ จอง พโย ฮยอน โด จา ยอน ซือ รอ วอ

คี ทา รี มี จึล คอบ โก อี เจน คง กี มา จอ

ทัล คม เฮ อี ร๊อ เค นอ รึล ซา รัง เฮ

Oh นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา

Oh นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา

ซา รัม ทือ รี โม ดู ดึล บู รอ วอ ซอ

คยอน ดิล ซุ ออบ เก คือ ร๊อ เค อู รี ซา รัง เฮ

Oh ฮัน กา จี มัน ยัก สก เค เซ ซัง กึท นัล เต กา จี

นา เอ เก มัน ซา รัง ซือ รอบ กี

Be the first to like.
loading...
LINE it!