เนื้อเพลง assolatuwassalam – raihan

เพลง : assolatuwassalam

ศิลปิน : raihan

เนื้อเพลง :

Solatullah salamullah

‘Ala thoha Rasulillah

Solatullah salamullah ( 2x )

‘Ala yasin habibillah     

Ilahana ma a’dalaq

Malikul kulliman malak

Labaika inn’alhamdalak( 2x )

Walmulku la syarikalak

           

Ilahi sallimil ummah      

Minal afati wanniqumah

Wamin hammim wamin ghummah

Istajib du’a ana ya Allah

                  

Ilahi najjina waksyif               

Jami’a aziyyatin wasrif

Maka idal ‘ida waltuf

Istajib du’a ana ya Allah       

Solatullah  Habibullah

Solatullah  Habibullah

صلاة الله سلام الله

على طه رسول الله

صلاة الله سلام الله

على يس حبيب الله

إلهنا ما أعدلك

مليك كل من ملك

لبيك إن الحمد لك

والملك لا شريك لك

إلهي سلم الأمة

من الأفات والنقمة

ومن هم ومن غمة

إستجب دعاءنا يا الله

إلهي نجنا واكشف

جميع أذية واصرف

مكائد العدى والطف

إستجب دعاءنا يا الله

Be the first to like.
loading...