เนื้อเพลง แท็กซี่ใจลอย – เอ๋ พจนา

เพลง : แท็กซี่ใจลอย

ศิลปิน : เอ๋ พจนา

เนื้อเพลง :

แท็กซี่ใจโทรมคลื่นชีวิตโหม

เข้ามากระหน่ำ

สายัณห์คล้อยต่ำ

ส่งผู้โดยสารแล้วพาลเหนื่อยใจ

เมียแก้วเมียขวัญ

ไม่น่ามาด่วนจากไป

แอบคบชู้หนีตามชายใหม่

เจ้าเปลี่ยนใจหนีไปไม่ลา

ทับรอยเมียนอนหอมหมอนใบเก่า

น้ำตาคลอเบ้า

สุดจะเหงายามผงเข้าตา

เมื่อเบื่อพี่แล้ววิงวอนจงได้กลับมา

โป-รด-ชวน-ชู้ -ถือ-ปืน..-มา-ฆ่า..

ปลิ-ด-ชี-วา -ผัว-เถิด..-นาง-เมีย..

บ้า-น-และ..-แท็ก-ซี่..

ที่-มี -ของ-เรา..-ทรัพย์-สิน..

ยา-ม-ผัว..-นั่ง-น้ำ-ตา-ริน

ไ-ม่-ไหว..-ใ-จ-อ่อน-เพลีย

นั่-ง-คิด..-สับ-สน..

เสี-ย-คน -ดื่ม-เหล้า..-ดื่ม-เบียร์..

มอ-ง-ทรัพย์-สิน..-ยิ่ง-ใจ-ระ-เหี่ย

มอ-บ-ให้-เมีย-ฝืน-ดู..-บาด-ใจ..

แท็-ก-ซี่..-ใจ-ลอย..

ผู้-โดย-สาร-พลอย..-ต่อ-ขาน..-ต่อ-ว่า

เลี้-ยว-ซ้าย..-ข้าง-หน้า..

ถ่ว-ง-เว-ลา..-หรือ-จึง..-ไม่-ไป

จอ-ด..-ข้าง-ถ-นน..

ว-ก-วน..-เรื่อง-ปัญ-หา-ใจ

ก้-ม-หน้า-ซบ..-ลง-พวง-มา-ลัย

ปว-ด-ดวง-ใจ-แท็ก-ซี่-ใจ..-ลอย

ดนตรี……

แท็-ก-ซี่..-ใจ-ลอย..

ผู้-โดย-สาร-พลอย..-ต่อ-ขาน -ต่อ-ว่า

เลี้-ยว-ซ้าย..-ข้าง-หน้า..

ถ่วงเวลาหรือจึงไม่ไป

จอดข้างถนน

วก วนเรื่องปัญหาใจ

ก้มหน้าซบลงพวงมาลัย

ปวดดวงใจแท็กซี่ใจลอย

Be the first to like.
loading...