เนื้อเพลง WITHOUT YOU – NEILSON

เพลง : WITHOUT YOU

ศิลปิน : NEILSON

เนื้อเพลง :

No, I can’t forget this evening

ไม่เลย.. ฉันไม่อาจลืมเรื่องราวในเย็นค่ำวันนี้

Or your face as you were leaving

ไม่อาจลืมแม้กระทั่งใบหน้าของเธอยามลาจากฉันไป

But I guess that’s just the way the story goes

แต่แม้เช่นนั้น ฉันคงคิดว่าทุกสิ่งนั้นเป็นไปตามครรลองเรื่อยมา

You always smile but in your eyes your sorrow shows

เธอมักจะยิ้มเสมอ คนดี แต่สิ่งที่ฉาบทอออกมาจากดวงตาเธอมันหาใช่ความยินดี

Yes, it shows

เพราะมันมีความเศร้าใจสถิตลึกบนนัยนาที่แลกลับมา

No, I can’t forget tomorrow

ไม่.. ฉันมิอาจทำเป็นหลงลืมวันพรุ่งนี้

When I think of all my sorrows

ที่จะมีแต่เพียงความชอกช้ำเศร้าโศกเข้ามาเยี่ยมเยือน

When I had you there but then I let you go

ฉันเคยมีเธอคอยอยู่ตรงนั้นทุกที แต่ไยเล่าฉันจึงปล่อยให้เธอจากไป

And now it’s only fair that I should let you know

มาบัดนี้ฉันควรจะเอื้อนเอ่ยบอกแก่เธอ

What you should know

ในสิ่งที่เธอควรจะรู้ไว้นะ คนดี

I can’t live if living is without you

ฉันมิสามารถมีชีวิตต่อไปได้ หากมันเป็นชีวินที่ปราศจากเธอเคียงข้าง

I can’t live, I can’t give any more

ฉันมิอาจเดินต่อไป มิอาจทำสิ่งใดได้หากขาดเธอ คนดี

Can’t live if living is without you

ชีวิตนี้จะมีค่าอะไร หากขาดเธอมาชิดใกล้ข้างฤทัย

Living is without you

ฉันคงสิ้นใจ หากการมีชีวิตอยู่ต่อไปคือการอยู่อย่างสิ้นไร้ซึ่งเธอ

Be the first to like.
loading...