เนื้อเพลง ผู้หญิงลืมยาก – pink

เพลง : ผู้หญิงลืมยาก

ศิลปิน : pink

เนื้อเพลง :

เธอเป็นผู้ชาย เธอก็คงจะไม่ลำบาก คงไม่ยากเย็น

ter ben poo chai ter gor kong ja mai lum baak kong mai yaak yen

Being a man , you won’t have much troubles

กับการลบเลือนเรื่องของเรานั้น

gup gaan lop leuan reuang kong rao nun

It is so easy for you to forget about our affair

เพียงแค่ข้ามคืน อาจลืมร้อยพันวันที่ผ่าน แค่เธอนั้น

piang kae kaam keun art leum roi pun wun tee paan kae ter nun

You could forget about what has lasted months or years just overnight

ได้พบใครอีกคน

dai pop krai eek kon

After you came across another woman you like

กับตัวฉันเอง ตรงข้ามกันกับเธอทุกอย่าง เพียงแค่วูบเดียว

gup dtua chun eng dtrong kaam gun gup ter took yaang piang kae woop dee-o

As for me , everything is completely different from you

ที่ฉันคิดถึงเรื่องวันนั้น

tee chun kit teung reuang wun nun

While I was just thinking about it for a moment on that day

ก็มีน้ำตา ยังเสียใจอย่างนี้มานาน อาจมีใครที่ดีผ่านเข้ามา

gor mee nam dtaa yung sia jai yaang nee maa naan art mee krai tee dee paan kao maa

I was in tears, still lamenting over it for a long time. Even if there is another good guy who comes along later

ก็ยังไม่ลืมบางคนที่คุ้นตา

gor yung mai leum baang kon tee koon dtaa

I’ll still be unable to forget that familiar sight of yours

เธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิงที่จริงแล้วลืมยาก

ter kong mai roo waa poo ying tee jing laew leum yaak

Maybe you don’t realize , it’s really difficult for a woman to forget

ถ้าลองรักใครมากก็มักจะฝังใจ

taa long ruk krai maak gor muk ja fung jai

If I have been deeply in love with you , probably I have already been impressed

อยากทำให้ได้เหมือนอย่างเธอไม่รู้วันไหน

yaak tam hai dai meuan yaang ter mai roo wun nai

For me to be able to behave in such an easy-going manner like you

ต้องรอถึงเมื่อไหร่ หรือต้องรอถึงวันตายจะลืมเธอ

dtong ror teung meua rai reu dtong ror teung wun dtai ja leum ter

I have no idea when it will be possible , and how long it will take. Maybe I’ll have to wait until the day I die to forget about you

อาจเป็นเพราะเธอ มีหัวใจเพื่อวันข้างหน้า

art ben prow ter mee hua jai peua wun kaang naa

Maybe you are only interested in the future

แต่ตัวฉันเอง วางหัวใจไว้กับความหลัง

dtae dtua chun eng waang hua jai wai gup kwaam lung

While I’m always looking back to the past

ภาพที่เห็นกัน ดูเหมือนฉันดีขึ้นทุกอย่าง แต่ความจริง

paap tee hen gun doo meuan chun dee keun took yaang dtae kwaam jing

From the photograph , it may appear that I’m getting better in every way

ไม่ใช่เลย รอยยิ้มอย่างเคยที่มีมันหายไป

mai chai ler-ee roi yim yaang ker-ee tee mee mun hai bai

But it’s not true , the smile that I used to have is no longer there

เธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิงที่จริงแล้วลืมยาก

ter kong mai roo waa poo ying tee jing laew leum yaak

Maybe you don’t realize , it’s really difficult for a woman to forget

ถ้าลองรักใครมากก็มักจะฝังใจ

taa long ruk krai maak gor muk ja fung jai

If I have been deeply in love with you , probably I have already been impressed

อยากทำให้ได้เหมือนอย่างเธอไม่รู้วันไหน

yaak tam hai dai meuan yaang ter mai roo wun nai

For me to be able to behave in such an easy-going manner like you

ต้องรอถึงเมื่อไหร่ หรือต้องรอถึงวันตายจะลืมเธอ

dtong ror teung meua rai reu dtong ror teung wun dtai ja leum ter

I have no idea when it will be possible , and how long it will take. Maybe I’ll have to wait until the day I die to forget about you

เธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิงที่จริงแล้วลืมยาก

ter kong mai roo waa poo ying tee jing laew leum yaak

Maybe you don’t realize , it’s really difficult for a woman to forget

ถ้าลองรักใครมากก็มักจะฝังใจ

taa long ruk krai maak gor muk ja fung jai

If I have been deeply in love with you , probably I have already been impressed

อยากทำให้ได้เหมือนอย่างเธอไม่รู้วันไหน

yaak tam hai dai meuan yaang ter mai roo wun nai

For me to be able to behave in such an easy-going manner like you

ต้องรอถึงเมื่อไหร่ หรือต้องรอถึงวันตายจะลืมเธอ

dtong ror teung meua rai reu dtong ror teung wun dtai ja leum ter

I have no idea when it will be possible , and how long it will take. Maybe I’ll have to wait until the day I die to forget about you

1 person likes this post.
loading...