เนื้อเพลง เธอไม่เคยรู้ – All for MEN

เพลง : เธอไม่เคยรู้

ศิลปิน : All for MEN

เนื้อเพลง :

ก็เคย..รักเธอ และยังรักอยู่

แต่ดูเหมือนเธอ..ไม่เคยสนใจ

อาจเป็นเพราะเรา ต่างกันมากมาย

เลยทำให้เรา ไม่อาจร่วมทาง

ยังจดจำเธอในทุกวันเวลา

ที่ผ่านมา..ยังคงคิดถึงเธอ

แม้วันคืนจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด

ภาพเธอนั้น ไม่อาจจะลบเลือน

แต่เธอไม่เคยรู้… เธอไม่เคยรู้…

ว่าในใจฉันมันมีแต่เธอในใจฉันมันมี

แต่เธอไม่เคยรู้… เธอไม่เคยรู้…

ว่าในใจฉันมันมีแต่เธอในใจฉันมันมีแต่เธอ..ผู้เดียว

ก็ยังเสียดาย ที่เราไม่รักกัน

หากคืนและวัน ได้ผ่านคืนย้อนมา

จะบอกให้เธอ ให้เธอได้รู้ว่า

มีฉันอยู่ตรงนี้ เธอได้ยินไหม

ยังจดจำเธอในทุกวันเวลา

ที่ผ่านมา..ยังคงคิดถึงเธอ

แม้วันคืนจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด

ภาพเธอนั้น ไม่อาจจะลบเลือน

แต่เธอไม่เคยรู้… เธอไม่เคยรู้…

ว่าในใจฉันมันมีแต่เธอในใจฉันมันมี

แต่เธอไม่เคยรู้… เธอไม่เคยรู้…

ว่าในใจฉันมันมีแต่เธอ ในใจฉันมันมี

แต่เธอไม่เคยรู้… เธอไม่เคยรู้…

ว่าในใจฉันมันมีแต่เธอในใจฉันมันมี

แต่เธอไม่เคยรู้… เธอไม่เคยรู้…

ว่าในใจฉันมันมีแต่เธอ ในใจฉันมันมีแต่เธอ..

ไม่เคยรู้

Be the first to like.
loading...