เนื้อเพลง ตามทางของพ่อ – โต๋

เพลง : ตามทางของพ่อ

ศิลปิน : โต๋

เนื้อเพลง :

อยากร้องเพลงนี้ให้ใครซักคนหนึ่ง ให้เขาคนนั้นซึ่งเป็นที่พักพิง

ว่าเขาคือทุกสิ่ง ให้รักที่แท้จริง ไม่มีเปลี่ยน ไม่ว่านานเท่าไร

คือเขาคนนั้นที่สร้างตัวฉันมา ในวันที่ฉันอ่อนล้าและหลงทาง

มีเขาคอยเคียงข้าง และให้กำลังใจ ไม่เคยห่าง ตลอดเวลา

อยากขอ ให้บทเพลงนี้เป็นสัญญา

จะบอกกับเขาให้รู้ว่า จากนี้ตลอดไป

ชีวิตของฉันจะขอตอบแทนความตั้งใจ

ที่พ่อทุ่มเททุกอย่าง ด้วยการดำเนินชีวิตตามทางของพ่อ

อาจจะไม่สมความรักที่ยิ่งใหญ่ อาจจะไม่ใกล้กับคำว่าดีพอ

กับรักแท้ของพ่อ ที่ทำให้ฉันไม่อยากรอ จะขอบพระคุณ

อยากขอ ให้บทเพลงนี้เป็นสัญญา

จะบอกกับเขาให้รู้ว่า จากนี้ตลอดไป

ชีวิตของฉันจะขอตอบแทนความตั้งใจ

ที่พ่อทุ่มเททุกอย่าง ด้วยการดำเนินชีวิตตามทางของพ่อ

อยากขอ ให้บทเพลงนี้เป็นสัญญา

จะบอกกับเขาให้รู้ว่า จากนี้ตลอดไป

ชีวิตของฉันจะขอตอบแทนความตั้งใจ

ที่พ่อทุ่มเททุกอย่าง ด้วยการดำเนินชีวิตตามทางของพ่อ

อยากขอ ให้บทเพลงนี้เป็นสัญญา

จะบอกกับเขาให้รู้ว่า จากนี้ตลอดไป

ชีวิตของฉันจะขอตอบแทนรักยิ่งใหญ่

ที่พ่อคอยทำเป็นตัวอย่าง ด้วยการดำเนินชีวิตตามทางของพ่อ

Be the first to like.
loading...