เนื้อเพลง 사랑같은 거2 – 브랜뉴데이 (Brand New Day)

เพลง : 사랑같은 거2

ศิลปิน : 브랜뉴데이 (Brand New Day)

เนื้อเพลง :

설마 우리가 헤어지게 될 줄 몰랐어

ซอลมา อูรีกา เฮ-ออจีเก ทเวล ชุล มลราซอ

그 땐 몰랐어

คือ แตน โมลราซอ

너만 따라가다가 너만 바라보다가

นอมาน ตารากาดากา นอมาน พาราโบดากา

이별이 오는 걸 보질 못했어

อี-บยอรี โอนึน คอล โพจิล มดแฮซอ

이젠 사랑이 눈물이라는 걸 알았어

อีเจน ซารางี นุนมูรีรานึน กอล อาราซอ

처음 알았어

ชออึม อาราซอ

너무 그리워서 한 번 미워서 또 한 번

นอมู คือรีวอซอ ฮัน พอน มีวอซอ โต ฮาน พอน

버릇처럼 자꾸 눈물만 나

พอรึดชอรอม ชากู นุนมุลมาน นา

마음 같은 건 가슴 같은 건

มาอึม คาทึน กอน คาซึม คาทึน กอน

내겐 차라리 제발 없었으면 좋겠어

แนเกน ชารารี เชบัล อ็อบซอซือ-มยอน ชดเกซอ

기억조차 사라져 더 이상

คีอ็อกโจชา ซารา-จยอ ทอ อีซัง

네가 생각나지 않게

เนกา แซงกักนาจี อันเก

아파도 아픈 줄을 모르게

อาพาโด อาพึน ชูรึล โมรือเก

겨우 이만큼 사랑하다 떠나버리려고

คยออู อีมานคึม ซารางฮาดา ตอนาบอรี-รยอโด

내게 온거니

แนเก อนกอนี

너를 원망하며 하루 그리며 또 하루

นอรึล วอนมังฮา-มยอ ฮารู คือรี-มยอ โต ฮารู

산다는 게 너무 힘이 들어

ซันดานึน เก นอมู ฮีมี ทือรอ

마음 같은 건 가슴 같은 건

มาอึม คาทึน กอน คาซึม คาทึน กอน

내겐 차라리 제발 없었으면 좋겠어

แนเกน ชารารี เชบัล อ็อบซอซือ-มยอน ชดเกซอ

기억조차 사라져 더 이상

คีอ็อกโจชา ซารา-จยอ ทอ อีซัง

네가 생각나질 않게

เนกา แซงกักนาจิล อันเก

아파도 아픈 줄은 모르게

อาพาโด อาพึน ชูรึน โมรือเก

너는 상관없겠지

นอนึน ซัง-กวาน็อบเกดจี

아무렇지 않겠지

อามูร็อดจี อันเก็ดจี

너의 곁엔 누군가 있을테니까

นออึย คยอเทน นูกุนกา อีซึลเทนีกา

잊어야만 하는데 바보 같게도 아직도

อีจอยามาน ฮานึนเด พาโบ คัดเกโด อาจิกโด

왜 너를 기다리는 지

แว นอรึล คีดารีนึน ชี

사랑 같은 건 이별 같은 건

ซาราง คาทึน กอน อี-บยอล คาทึน กอน

두 번 다시는 이젠 나 하지 않을래

ทู พอน ทาชีนึน อีเจน นา ฮาจี อานึลแร

상처만이 남겨져 이렇게 가슴을

ซังชอมานี นัม-คยอ-จยอ อีร็อดเก กาซือมึล

다 망가뜨려 아프게만 해

ทา มังกาตือ-รยอ อาพือเกมัน แฮ

사랑이란 건 (난 하지 않을래 나 하지 않을래)

ซารางีรัน กอน (นา ฮาจี อานึลแร นา ฮาจี อานึลแร)

이별이란 건 (이렇게 아프게 해 아프게 해)

อี-บยอ-รีรัน กอน (อีร็อดเก อาพือเก แฮ อาพือเก แฮ)

이런 아픔이라면 죽어도 다신 할 게 못 되나봐

อีรอน อาพือมีรา-มยอน ชูกอโด ทาชิน ฮัล เก มด ทเว-นา-บวา

이렇게 울리기만 하니까

อีร็อดเก อุลรีกีมาน ฮานีกา

이렇게 힘들게만 하니까

อีร็อดเก ฮิมดึลเกมาน ฮานีกา

Be the first to like.
loading...