เนื้อเพลง หอบฝัน – แจ้

เพลง : หอบฝัน

ศิลปิน : แจ้

เนื้อเพลง :

เก็บ..เกี่ยวความฝัน และความหวังดีไมตรีมาให้

ฝาก.เป็นกำลังใจ เป็นลมหายใจเติมไฟที่ว่าหมด

ผ่าน.จากวันวาน ก็ยังหวานได้เริ่มต้นวันใหม่

ไป.ได้ไกลเท่าไหน ก็อยู่ที่ใจตัวใครกำหนด

แต่คนเรา อยู่กันได้ก็ด้วยฝัน ทุกชน.ทุกชั้น ต่างก็เป็นทั้งนั้น

ใครจะเติม.พลังให้ฝัน ได้มากกว่านั้น.

..อยากให้คุณได้สม.ดังที่ฝัน ฝันอะไรให้ใครก็ตาม

อยากให้คุณได้สม.ดังที่หวัง ตั้งใจไว้.ทุกประการ

โรคภัย.ก็อย่าได้มาผ่าน การงานอย่าให้ติด

อย่าให้ขัดทั้งนั้น รักใคร.ก็ให้รักกันได้นานนาน

ดนตรี

เก็บ.เกี่ยวความฝัน และความหวังดีไมตรีมาให้

ฝาก.เป็นกำลังใจ เป็นลมหายใจเติมไฟที่ว่าหมด

ผ่าน.จากวันวาน ก็ยังหวานได้เริ่มต้นวันใหม่

ไป.ได้ไกลเท่าไหน ก็อยู่ที่ใจตัวใครกำหนด

แต่คนเรา อยู่กันได้ก็ด้วยฝัน ทุกชน.ทุกชั้น ต่างก็เป็นทั้งนั้น

ใครจะเติม.พลังให้ฝัน ได้มากกว่านั้น.

..อยากให้คุณได้สม.ดังที่ฝัน ฝันอะไรให้ใครก็ตาม

อยากให้คุณได้สม.ดังที่หวัง ตั้งใจไว้.ทุกประการ

โรคภัย.ก็อย่าได้มาผ่าน การงานอย่าให้ติด

อย่าให้ขัดทั้งนั้น รักใคร.ก็ให้รักกันได้นานนาน

..อยากให้คุณได้สม.ดังที่ฝัน ฝันอะไรให้ใครก็ตาม

อยากให้คุณได้สม.ดังที่หวัง ตั้งใจไว้.ทุกประการ

โรคภัย.ก็อย่าได้มาผ่าน การงานอย่าให้ติด

อย่าให้ขัดทั้งนั้น รักใคร.ก็ให้รักกันได้นานนาน

..อยากให้คุณได้สม.ดังที่ฝัน ฝันอะไรให้ใครก็ตาม

อยากให้คุณได้สม.ดังที่หวัง ตั้งใจไว้.ทุกประการ

โรคภัย.ก็อย่าได้มาผ่าน การงานอย่าให้ติด

อย่าให้ขัดทั้งนั้น รักใคร.ก็ให้รักกันได้นานนาน

..อยากให้คุณได้สม.ดังที่ฝัน ฝันอะไรให้ใครก็ตาม

อยากให้คุณได้สม.ดังที่หวัง ตั้งใจไว้.ทุกประการ

โรคภัย.ก็อย่าได้มาผ่าน การงานอย่าให้ติด

อย่าให้ขัดทั้งนั้น รักใคร.ก็ให้รักกันได้นานนาน…

Be the first to like.
loading...