เนื้อเพลง ดีกว่าเสียใจ – แหวน

เพลง : ดีกว่าเสียใจ

ศิลปิน : แหวน

เนื้อเพลง :

ดีกว่าเสียใจ

แหวน ฐิติมา สุตสุนทร

Bbm.บอกกันมาเลย…ดีกว่า

เสียใจ…อาจจะเสียใจ

แต่ยังดี…ดีกว่า

ฝืนทน…ทนฝืนใจอยู่

เราเคยดีต่อกัน เคยซึ้งใจในความผูกพัน

เคยมีกันและกัน เพียงสองเรา

ใครบางคนผ่านมา ดูท่าที ตัวเธอเปลี่ยนไป

ความในใจบอกกัน..อย่ากลัว

ในหัวใจเธอมีใครอื่น…ใช่ไหม

.บอกกันมาเลย ดีกว่า เสียใจ

อาจจะเสียใจ แต่ยังดี ดีกว่า

ฝืนทน ทนฝืนใจอยู่

จิตใจฉันจะเป็นเช่นไร

อย่าทำเป็นกังวลสนใจ

ปิดบังกันทำไมก็สายตาเธอส่อแวว

อย่าบอกฉันว่ายังเหมือนเคย

อย่าบอกเลยว่ายังรักกัน

ความเป็นจริงเท่านั้นที่อยากรับฟัง

..เราเคยดีต่อกันเคยซึ้งใจในความผูกพัน

เคยมีกันและกันเพียงสองเรา

ใครบางคนผ่านมา ดูท่าทีตัวเธอเปลี่ยนไป

ความในใจบอกกัน..อย่ากลัว

ในหัวใจเธอมีใครอื่น…ใช่ไหม

Be the first to like.
loading...