เนื้อเพลง ทัศนาจร – the impossible

เพลง : ทัศนาจร

ศิลปิน : the impossible

เนื้อเพลง :

รื่นเริง ทัศ-นาจร พักผ่อน เพื่อหย่อนใจ

พร้อมกัน ท่องเที่ยวไป

จิตแจ่มใสหัวใจเบิกบาน

ร่วมกัน ทัศ-นาจร พักผ่อน วันหยุดงาน

ทุกคน สุขสำราญ ชีวิตชื่นบาน ยืน ยาว

ดนตรี 5 Bars..3…4…

5..ปลอดโปร่ง ชี วา

เหมือนนกเริงร่า โบย บิน

จากรังโผ ผินเหินไปทั่วถิ่น แดน ไกล

ชุ่มชื่น ชี วัน เหมือนดังความฝัน ลอย ไป

ได้พบสิ่งใหม่ใหม่ ล้วนพาตื่นใจ เพลินตา

ดนตรี 9 Bars..7…8…

9..รื่นเริงทัศ-นาจร พักผ่อน เพื่อหย่อนใจ

พร้อมกัน ท่องเที่ยวไป

จิตแจ่มใสหัวใจเบิกบาน

ร่วมกัน ทัศ-นาจร พักผ่อน วันหยุดงาน

ทุกคน สุขสำราญ ชีวิตชื่นบาน ยืน ยาว

ดนตรี 5 Bars..3…4…

5..อยู่แต่ ใน เมืองล้วนมีแต่เรื่อง รวน เร

วุ่นวาย หัน เห พบร้อยพันเล่ห์ มา ยา

ตัดห่วง กัง วล หนีความสับสน นา นา

ชีวิตเจิดแจ่มกว่า แล้วควรรีบหา กำ ไร

ดนตรี 5 Bars..3…4…

5..ก่อเกิด แรง ใจ ผลดีคงได้ ตาม มา

เกิดความ หรร ษา ล้วนมีคุณค่า ทาง ใจ

ท่องเที่ยว พร้อมมิตร ชุบชูชีวิต ยืน ไป

เรียนรู้ สิ่งใหม่ใหม่ แล้วคงก้าวไป ได้ ดี..

Be the first to like.
loading...