????????? POO – NEKO JUMP

???? : POO

?????? : NEKO JUMP

????????? :

* ??????????????????????????????? ??..??????????????????

??????????????????????????????? ??????????????????

?????????????????? yai yai yai yai yai yai ya

??????????????????? my my my my my my my

???????????????(???????????????) ????????????????? ?????????

** Oh no no no ????????????? Oh no no no ??????????????????

Oh no no no ??????????????? ???????????????

Oh no no no ?????????????? Oh no no no ???????????????????

Oh no no no ????????????????????????????????

(??? * , **)

(??? ** , **)

============================================

Kao waa dee waa dee na taa daai fan hen ngoo

oo gam-lang ja jer neua koo

Rao gor yang mai koie mai-koie-ja fan hen ngoo

fan tee-rai gor hen kae bpoo

Mee dtae bpoo gaam dtoh yai yai yai yai yai yai yai yaa

Mee dtae bpoo gaam dtoh maak maai maai maai maai maai maai maai maai

Taa taang gor naa glua taa taang gor naa glua

ying doo ying naa glua

tam ngai la ka?

Oh no no no yaang nee mai dee

Oh no no no yaang nee song-sai mai dee

Oh no no no yaang nee naa glua waa kong ja bpen fan raai

Oh no no no yaang nee mai ao

Oh no no no yaang nee song-sai mai ao

Oh no no no taa hen kae bpoo la yoo kon dieow dee gwaa

Kao waa dee waa dee na taa daai fan hen ngoo

oo gam-lang ja jer neua koo

Rao gor yang mai koie mai-koie-ja fan hen ngoo

fan tee-rai gor hen kae bpoo

Mee dtae bpoo gaam dtoh yai yai yai yai yai yai yai yaa

Mee dtae bpoo gaam dtoh maak maai maai maai maai maai maai maai maai

Taa taang gor naa glua taa taang gor naa glua

ying doo ying naa glua

tam ngai la ka?

Oh no no no yaang nee mai dee

Oh no no no yaang nee song-sai mai dee

Oh no no no yaang nee naa glua waa kong ja bpen fan raai

Oh no no no yaang nee mai ao

Oh no no no yaang nee song-sai mai ao

Oh no no no taa hen kae bpoo la yoo kon dieow dee gwaa

Oh no no no yaang nee mai dee

Oh no no no yaang nee song-sai mai dee

Oh no no no yaang nee naa glua waa kong ja bpen fan raai

Oh no no no yaang nee mai ao

Oh no no no yaang nee song-sai mai ao

Oh no no no taa hen kae bpoo la yoo kon dieow dee gwaa

Oh no no no yaang nee mai dee

Oh no no no yaang nee song-sai mai dee

Oh no no no yaang nee naa glua waa kong ja bpen fan raai

Oh no no no yaang nee mai ao

Oh no no no yaang nee song-sai mai ao

Oh no no no taa hen kae bpoo la yoo kon dieow dee gwaa

Be the first to like.
loading...