เนื้อเพลง ขอใช้สิทธิ์ – ฝน ธนสุนทร

เพลง : ขอใช้สิทธิ์

ศิลปิน : ฝน ธนสุนทร

เนื้อเพลง :

เพลง ขอใช้สิทธิ์

ศิลปิน ฝน ธนสุนทร

รหัสเพลง 05238

ขอใช้สิทธิ์

ฝน ธนสุนทร

อยู่กับเขา ได้ก็อยู่ไป

เซ็งเมื่อไร ก็กลับมา

ส่วนตัวฉัน นั้น มันชินชา

กับ การจะอยู่จะไปของเธอ

สิทธิ์การหวง มี ก็เท่านั้น

ไม่อาจฝัน จะหยุดเธอ

อดทนไหว ยังไหวก็ออเออ

ฉันปล่อยเธอ ไปไหน ก็ไป

.ก่อนเธอไป ฉันขอ ใช้ สิทธิ์

จับ มือนิด กอด ฉันนิด

สักครั้งจะได้ไหม

.ก่อนเธอไป ฉันขอ ใช้ สิทธิ์

สบ ตานิด จูบ ฉันนิด

อย่างเคย จะได้ไหม.

ไม่ใช่พูดกำชับ

ไม่ได้บังคับใจ

ขอเพียงแต่ใช้ สิทธิ์ที่ฉันมี

ไม่ใช่มาบังคับ

ให้เธอต้องรับไป

ขอเพียงแต่ใช้ สิทธิ์ที่ฉันมี

ก่อนเธอไป ฉันขอ ใช้ สิทธิ์

จับ มือนิด กอด ฉันนิด

สักครั้งจะได้ไหม

.ก่อนเธอไป ฉันขอ ใช้ สิทธิ์

สบ ตานิด จูบ ฉันนิด

อย่างเคย จะได้ไหม.

ไม่ใช่พูดกำชับ

ไม่ได้บังคับใจ

ขอเพียงแต่ใช้ สิทธิ์ที่ฉันมี

ไม่ใช่มาบังคับ

ให้เธอต้องรับไป

ขอเพียงแต่ใช้ สิทธิ์ที่ฉันมี

ไม่ใช่พูดกำชับ

ไม่ได้บังคับใจ

ขอเพียงแต่ใช้ สิทธิ์ที่ฉันมี

ไม่ใช่มาบังคับ

ให้เธอต้องรับไป

Be the first to like.
loading...