เนื้อเพลง bad oppa – snsd

เพลง : bad oppa

ศิลปิน : snsd

เนื้อเพลง :

Jessica: 다 아는데 난 아닌데

ทา อา นึน เด นัน อา นิน เด

그래도 놓치긴 싫은데

คือ แร โด โน ชี กิน ชิล ฮึน เด

딱 한번만 내 말을 들어요

ตัก คันบอนมัน แน มัล รึล ดึล รอ โย

오빠앞에선 여자란 말이야

โอ ปา อา เพ ซอ ซอน ยอ จา รัน มา รี ยา

Seohyun: 나랑 밥한번 먹는게 그렇게 힘든가요

นา รัง บับ ฮัน บอน มอก นึน เก คือ รอค เค ฮิม ดึน กา โย

잊었다면서 혼자라면서

อิจ จอซ ดา มยอน ซอ ฮน จา รา มยอน ซอ

그언닌 왜 만나나요

คือ ออน นิน แว มัน นา นา โย

Tiffany: 아직 나는 안되나요

อา จิก นา นึน อัน ดเว นา โย

많이 부족한가요

มัน นี บู ชก คัน กา โย

한번만 날 믿어봐요

ฮัน บอน มัน นัล มิด ดอ บวา โย

내가 잘 할수 있는데

แน กา จัล ฮัล ซู อิซ นึน เด

Seohyun: 왜 자꾸만 웃기만 해요

แว จา กู มัน อุซ กี มัน แฮ โย

내가 그렇게 애기 같나요

แน กา คือ รอค เค แอ กี กัท นา โย

ddak hanbeonman nae jinshim deuleoyo

ตัก คัน บอน มัน แน จิน ชิม ดึล รอ โย

오빠앞에선 여자란 말이야

โอ ปา อา เพ ซอ ซอน ยอ จา รัน มา รี ยา

Tiffany: 나랑 밥한번 먹는게 그렇게 힘든가요

นา รัง บับ ฮัน บอน มอก นึน เก คือ รอค เค ฮิม ดึน กา โย

잊었다면서 혼자라면서

อิจ จอซ ดา มยอน ซอ ฮน จา รา มยอน ซอ

그언닌 왜 만나나요

คือ ออน นิน แว มัน นา นา โย

Jessica: 아직 나는 안되나요

อา จิก นา นึน อัน ดเว นา โย

많이 부족한가요

มัน นี บู ชก คัน กา โย

한번만 날 믿어봐요

ฮัน บอน มัน นัล มิด ดอ บวา โย

내가 잘 할수 있는데

แน กา จัล ฮัล ซู อิซ นึน เด

Seohyun: 하루에 만번

ฮา รู เอ มัน บอน

생각이 나요

แซง กัก กี นา โย

Jessica: 눈물이 나도 난 이렇게 참아

นุน มุล ลี นา โด นัน อี รอค เค ชัม มา

Seohyun: 그댈 사랑하면 안될 이유라도 있나요

คือ แดล ซา รัง ฮา มยอน อัน ดเวล อี ยู รา โด อิซ นา โย

Tiffany: 잊었다면서 혼자라면서

อิจ จอซ ดา มยอน ซอ ฮน จา รา มยอน ซอ

그언닌 왜 만나나요

คือ ออน นิน แว มัน นา นา โย

Jessica: 오빤 정말 나쁜 사람

โอ ปัน ชอง มัล รา ปึน ซา รัม

정말 내맘을 몰라

ชอง มัล แร มัม มึล มล รา

날 믿어봐요 나도 잘할수 있는데

นัล มิด ดอ บวา โย นา โด จัล ฮัล ซู อิซ นึน เด

I know, I know I’m not the one

ฉันรู้, ฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนนั้น

but I still don’t want to lose you

แต่ฉันก็ไม่อยากเสียพี่ไป

Listen to me I’m a girl in front of you

ฟังที่ฉันพูดซักครั้งนึง ฉันคือผู้หญิงท

Be the first to like.
loading...