เนื้อเพลง ว่างเปล่า – Anything Else

เพลง : ว่างเปล่า

ศิลปิน : Anything Else

เนื้อเพลง :

A1 อยู่คนเดียวทั้งวัน เพื่อจะลืมเธอนั้น

ลืมความฝันที่เราเคยทุ่มเทให้กันและกัน

อยากลืมเรื่องราว…ของเรา

A2 สิ่งที่เธอได้ทำและทุกๆถ้อยคำ

ลืมมัน ลบมัน ล้างมันออกไปจากความฝัน…หายไป

Hook อยากยื้อ ให้เธอยังอยู่ ก็รู้ว่าได้แต่หลอกตัวเอง

ยอมรับว่าเดินสุดปลายทาง ชีวิตที่มันเลือนลาง สุดท้ายคือความอ้างว้าง

กับใจที่ว่างเปล่า

A3 จบเรื่องราวของเรา คงจะเหลือความเหงา

เหลือแค่เพียงความฝันมีแค่ความว่างเปล่า (คงมีแต่เพียงแค่เงา)

A4 บอกตัวเองทุกวัน ว่าให้ลืมเธอนั้น

ลืมมัน ลบมัน ล้างมันออกไปจากความฝัน…หายไป

Hook อยากยื้อ ให้เธอยังอยู่ ก็รู้ว่าได้แต่หลอกตัวเอง

ยอมรับว่าเดินสุดปลายทาง ชีวิตที่มันเลือนลาง สุดท้ายคือความอ้างว้าง

กับใจที่ว่างเปล่า

นา… นา… นา… นา… นา… นา นา

Hook อยากยื้อ ให้เธอยังอยู่ ก็รู้ว่าได้แต่หลอกตัวเอง

ยอมรับว่าเดินสุดปลายทาง ชีวิตที่มันเลือนลาง สุดท้ายคือความอ้างว้าง

กับใจที่ว่างเปล่า

นา… นา… นา… นา… นา… นา นา

(อยากลืมเรื่องราว…ของเรา

สิ่งที่เธอได้ทำและทุกๆถ้อยคำ

ลืมมัน ลบมัน ล้างมันออกไปจากความฝัน…หายไป

จบเรื่องราวของเรา คงจะเหลือความเหงา

เหลือแค่เพียงความฝันมีแค่ความว่างเปล่า (คงมีแต่เพียงแค่เงา)

บอกตัวเองทุกวัน ว่าให้ลืมเธอนั้น

ลืมมัน ลบมัน ล้างมันออกไปจากความฝัน…หายไป)

Be the first to like.
loading...
LINE it!