เนื้อเพลง such good words – lee hong ki

เพลง : such good words

ศิลปิน : lee hong ki

เนื้อเพลง :

사랑해요 이 한마디 참 좋은 말

ซารังแฮโย อี ฮันมาดี ชัม โจฮึน มัล

우리 식구 자고 나면 주고받는 말

อูรี ซิกกู จาโก นามยอน จูโกบัทนึน มัล

사랑해요 이 한 마디 참 좋은 말

ซารังแฮโย อี ฮันมาดี ชัม โจฮึน มัล

제르미도 그애한테 주고 싶은 말

เจรือมีโด คือแอฮันเท จูโก ซีพึน มัน

이 말이 좋아서 온종일 신이 나지요

อี มารี โจฮาซอ อนโจงิน ซีนี นาจีโย

이 말이 좋아서 온종일 일 맛 나지요

อี มารี โจฮาซอ อนโจงิน อิล มัซ นาจีโย

이 말이 좋아서 온종일 가슴이 콩닥콩닥뛴데요

อี มารี โจฮาซอ อนโจงิน คาซือมี คงดักคงดักดเวนเดโย

사랑해요 이 한마디 참 좋으 말

ซารังแฮโย อี ฮันมาดี ชัม โจฮือ มัล

나는 나는 이 한 마디가 정말 좋아요

นานึน นานึน อี ฮัน มาดีกา จองมัล โจฮาโย

사랑 사랑해요

ซารัง ซารังแฮโย

“I love you”, these words are very good

Before our family sleeps, we say these words

“I love you”, these words are very good

Jeremy wants to say these to this person.

These words are good, they inspire me all day

These words are good, they give me hope all day

These words are good, my heart beats so fast

“I love you”, these words are very good

I really like these words

“I love–, I love you”

Be the first to like.
loading...