เนื้อเพลง oasis – tvxq

เพลง : oasis

ศิลปิน : tvxq

เนื้อเพลง :

동방신기 – 오아시스 (Oasis)

[แจจุง]우연히 너를 만나 나 사랑에 빠졌어

โอยอนฮี นอรึล มันนา นา ซารังเง ปาจยอดซอ

또 다른 시간, 의미 없어 널 만났으니까

โต ทารึน ซีกัน, เอมี ออบซอ นอล มันนัดซือนีกา

[มิกกี้]혼자서 눈을 뜨는 매일의 아침이

ฮนจาซอ นุนนึล ตือนึน แมอิลเร อาชิมมี

달라졌음을 느껴 니가 내 곁에 있으니

ทัลราจยอดซึมมึล นือกยอ นีกา แน คยอทเท อิดซือนี

[ชางมิน]멈추지 않아 난 숨길 수 없어

มอมชูจี อันฮา นัน ซุมกิล ซู ออบซอ

오늘이 지나는 것도 너무 아쉬운걸

โอนึลรี ชีนานึน กอดโด นยอมู อาซวีอุนกอล

[จุนซู]나를 아나요 변해가는 건 그대 때문이란 걸

นารึล อานาโย พยอนแฮกานึน กอน คือแด แตมุนนีรัน กอล

[แจจุง, ชางมิน]*숨죽여 바라보며 웃는 내 사랑 그대인가요

ซุมจุกกยอ พาราโบมยอ อุดนึน แน ซารัง คือแดอินกาโย

(숨죽인 날 보며 웃어요, 내 사랑 그대 나 뿐인가요)

(ซุมจุกกิน นัล โพมยอ อุดซอโย, แน ซารัง คือแด นา ปุนนินกาโย)

[ชางมิน, แจจุง]이 순간을 바라보고 싶어 영원히

อี ซุนกันนึล พาราโบโก ซิบบอ ยองวอนฮี

[All]빛은 바래나요 지쳐 가는가요

พิดชึน พาแรนาโย ชีชยอ กานึนกาโย

그대라는 이름의 오아시스로 나는 달려가고 있어요

คือแดรานึน อีรึมเม โออาซีซือโร นานึน ทัลรยอกาโก อิดซอโย

[จุนซู]날 알아줘요

นัล อัลราจวีโย

[มิกกี้]Rap)

Times of change Just not to same

everyday is new Love new World new Days

of strange you see maybe were not to be

but I can tell how it goes my life

In my sight I wanna be with you

So amazing that I’m keep reaching you

were meant to be hopefully b.e.a.u.tiful,

You and me, Micky!

[ยูโน]혼자서 눈을 뜨는 매일의 아침이

ฮนจาซอ นุนนึล ตือนึน แมอิลเร อาชิมมี

달라졌음을 느껴 니가 내 곁에 있으니

ทัลราจยอดซึมมึล นือกยอ นีกา แน คยอทเท อิดซือนี

[จุนซู]너만을 원해 내 머릿속 가득 혼자인건

นอมันนึล วอนแฮ แน มอริดซก คาดึก ฮนจาอินกอน

이젠 더 이상 익숙지 않아

อีเจน ทอ อีซัง อิกซุกจี อันฮา

[ยูโน]나를 아나요 변해가는건 그대 때문이란 걸

นารึล อานาโย พยอนแฮกานึนกอน คือแด แตมุนนีรัน กอล

*Repeat

[มิกกี้]그대 두 손을 잡고 눈 감으면

คือแด ทู ซนนึล ชับโก นุน คัมมือมยอน

그 곳은 영원한 paradise

คือ กดซึน ยองวอนฮัน paradise

[ยูโน]지친 내 맘을 채워주나요

ชีชิน แน มัมมึล แชวอจูนาโย

[จุนซู]**숨쉬는 모든 순간 넘쳐온 내 사랑 지켜줄게요

ซุมซวีนึน โมดึน ซุนกัน นอมชยออน แน ซารัง ชีคยอจุลเกโย

[มิกกี้]나의 모든 걸 너에게만 주고 싶어

นาเอ โมดึน กอล นยอเอเกมัน ชูโก ซิบบอ

[All]숨이 차올라요 뜨거운 태양도 그대라는

ซุมมี ชาอนราโย ตือกออุน แทยังโด คือแดรานึน

나만의 오아시스로 함께 달려가고 있어요

นามันเน โออาซีซือโร ฮัมเก ทัลรยอกาโก อิดซอโย

[แจจุง]언제까지나

ออนเจกาจีนา

Be the first to like.
loading...