เนื้อเพลง love rain – kim taewoo

เพลง : love rain

ศิลปิน : kim taewoo

เนื้อเพลง :

Lyric : ??? ซา รัง บี (Love Rain )

Artist : ??? คิม เท อู (Kim Tae Woo)

????? ?? ?? ??? ? ???

ซา รัง เฮ็ซ ซอ ทอน ออ ต็อน นี กา ตอ นา คัน ช็อก อิซ เก็ซ จโย

เมื่อผมสูญเสียความรักที่เคยมี

?? ? ? ??? ??? ? ? ???

โม ดึน เค เน ทัซ ชี รัน แซ็ง กัก คี ดึน ช็อก อิซ เก็ซ จโย

ผมได้แต่คิดว่า เป็นเพียงความผิดของผมเท่านั้น

? ??? ?? ???

นา คือ เร ซอ ชับ จี มซ เช็ซ จโย

ผมจึงไม่สามารถยื้อคุณไว้ได้

?? ???? ?? ?? ? ?? ??

อี รอน อา พึม จึม มึน โม ดู อิช ชึล ซู อิซ ซึล คอ รา

?? ??? ?? ? ?? ?????

ทา รึน ซา รัง อี ชัช ชา อล คอ รา แซ็ง กัก เฮ็ซ ซ็อซ จโย

ผมเคยคิดไว้ว่าบางทีผมอาจจะลืมความเจ็บปวดเช่นนี้ได้ หากมีความรักครั้งใหม่เข้ามา

? ??? ?? ???

เว คือ รอน เด อิช ชิลมซ ซา จโย

แล้วทำไมผมถึงยังลืมไม่ลง

?? ?? ???? ??? ?? ??

คือ จอ ฮา นึล พา รา โบ มยอ วี จี จโย ทา ชิ ฮัน บอน

ผมจึงแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า แล้วตะโกนสุดเสียงอีกครั้ง

?? ???? ? ?? ?? ???

นา รึล ซา รัง เฮ จวอ เน มัม ซก ชัก กึน พา เร็ม มี

ด้วยความหวังริบหรี่ในหัวใจของผม โปรดรักผมด้วยเถิด

?? ?? ????

บี กา ทเว ออ เน รยอ โอ มยอน

แล้วฝนก็ตกโปรยปรายลงมา

? ??? ??? ??? ??? ??? ??

เน ซา รัง อี มอ รี เอ เน รี มยอน ชู อ็อก กี ทเว ซัล รา นา โก

หากมีความรักดังก้องอยู่ในหัวสมอง นั่นคือเมื่อความทรงจำเก่าๆกลับมา

??? ??? ???? ??? ????

คา ซึม เม เน รี มยอน โซ ชุง เฮ็ซ ทอน ซา รัง อี ตอ โอ รือ โก

หากสัมผัสได้ถึงหัวใจ นั่นคือเมื่อมีคำพูดที่ก้องอยู่จนทำให้เกิดความรักขึ้น

? ??? ??? ??? ? ??? ?? ???

เน ซา รัง อี อิบ ซุล เร ทัด อือ มยอน นอล ซา รัง เฮ เน เก เว ชี มยอ

หากความรักของผมสัมผัสที่ริมฝีปาก ผมจะตะโกนบอกรักคุณ

?? ??? ? ?? ??

บี กา เน รี นึน คือ กิล อิล รึล ตา รา

ตามทางทอดยาวที่ฝนโปรยปราย

??? ??? ?? ?? ??? ?? ? ???

ค็อด ทา กา ค็อด ทา กา ค็อด ทา โบ มยอน บี รา ทอน เน กา นอล กี ดา รยอ

หากคุณเดินมาตามเส้นทางนั้น หวังว่าคุณจะได้พบกับผมที่เฝ้ารออยู่

???? ??? ???? ?? ??

มิด ทึม มี รัน ยอล ชวี โร ซา รัง อี รัน ซัง ชัล ยอล รอ

ผมจะเปิดกล่องแห่งความรักด้วยกุญแจแห่งความศรัทธา

???? ??? ??? ??? ??

ซา รัง อี รัน คี โดรึล ชอน ฮา นึน ชอน ฮารึล คอล รอ

ขอเป็นผู้ให้เพราะผมสวดภาวนาด้วยความรัก

? ?? ? ?? ???

เน มัม มี นอล ชัช จี มซ เฮ โท

แม้หัวใจของผมจะหาคุณไม่พบเลยก็ตาม

?? ?? ???? ??? ?? ??

คือ จอ ฮา นึล พา รา โบ มยอ เว จี จโย ทา ชิ ฮัน บอน

ผมจึงแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า แล้วตะโกนสุดเสียงอีกครั้ง

?? ???? ? ?? ?? ???

นา รึล ซา รัง เฮ จวอ เน มัม ซก ชัก กึน พา เร็ม มี

ด้วยความหวังริบหรี่ในหัวใจของผม โปรดรักผมด้วยเถิด

?? ?? ????

บี กา ทเว ออ เน รยอ โอ มยอน

แล้วฝนก็ตกโปรยปรายลงมา

? ??? ??? ??? ??? ??? ??

เน ซา รัง อี มอ รี เอ เน รี มยอน ชู อ็อก กี ทเว ซัล รา นา โก

เมื่อความรักดังก้องอยู่ในหัวสมอง ความทรงจำเก่าๆจะกลับมา

??? ??? ???? ??? ????

คา ซึม เม เน รี มยอน โซ ชุง เฮ็ซ ทอน ซา รัง อี ตอ โอ รือ โก

เมื่อสัมผัสถึงหัวใจ คำพูดที่ก้องอยู่ในใจ ทำให้เกิดความรักขึ้น

? ??? ??? ??? ? ??? ?? ???

เน ซา รัง อี อิบ ซุล เร ทัด อือ มยอน นอล ซา รัง เฮ เน เก เว ชี มยอ

เมื่อความรักของผมสัมผัสที่ริมฝีปาก ผมจะตะโกนบอกรักคุณ

?? ??? ? ?? ??

บี กา เน รี นึน คือ กิล อิล รึล ตา รา

ทางทอดยาวที่ฝนโปรยปราย

??? ??? ?? ?? ??? ?? ? ???

ค็อด ทา กา ค็อด ทา กา ค็อด ทา โบ มยอน บี รา ทอน เน กา นอล กี ดา รยอ

หากคุณเดินมาตามเส้นทางนั้น คุณจะได้พบกับผมที่เฝ้ารอคุณอยู่

??? ???

ทล อา กา คือ เต โร

หากได้หวนคืนไปยังครั้งก่อน

? ?? ? ?? ???? ??

เน ซัล เร ทัน ฮัน บอน คี โด เฮ็ซ ตอน เท โร

กลับไปยังครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้สวดวิงวอน

??? ??? ???? ???

อี ร็อค เค วี จี มยอน ซา รัง บี กา เร รยอ วา

เมื่อผมเปล่งเสียงเช่นนี้ ฝนแห่งรักจงตกลงมา

?? ??? ?? ?? ??? ? ?? ?? ? ??

นอ เอ ซา รังอี นา เอ นุน เน เน รี มยอน เน อัพ เพ เน กา ซอ อิซ โก

หากมีความรักโปรยอยู่เต็มดวงตาของผม นั่นคือยามเมื่อคุณอยู่ตรงหน้า

? ?? ??? ?? ?? ??? ????

เน ควี เอ เน รี มยอน เน กา ทา ชิ ซา รัง อึล ซก ซัก คี โก

หากมีคำพูดผ่านหูของผม นั่นคือคุณกระซิบบอกรักผมอีกครั้ง

? ??? ? ?? ??? ? ?? ?????

นอล ซา รัง เฮ เน พุม เม อัน นือ มยอน โต ทา ชี เฮ็ง บก เฮ จี มยอน

ผมรักคุณ หากคุณอยู่ในอ้อมกอดผม ผมคงจะมีความสุขเหมือนเคยได้อีกครั้ง

?? ??? ? ?? ??

เฮ กา บี จู นึน คือ คิล รึล ตา รา

ตามทางทอดยาวที่แสงแดดส่องระยิบระยับ

?? ? ??? ?? ?? ??? ??? ? ??

คัท ที โต คอท ทา กา คอด ทา โบ มยอน บี รา ท็อน อู รี กา ซอ อิซ ซอ

เราสองคนจะเดินไปพร้อมๆกัน หวังว่าจะมีเพียงเราสองคน

?? ?? ??? ??

เน เก ทา ชิ โอ รา นึน คี โด

ผมจะสวดอ้อนวอนให้คุณกลับมา

?? ?

ฮัน บอน ทอ

อีกสักครั้ง

Credit :

Lyric : cyworld.com

Translate by : fa_sai ??~

Be the first to like.
loading...