เนื้อเพลง 눈물이 난다 – 이상곤 (Lee Sang Gon)

เพลง : 눈물이 난다

ศิลปิน : 이상곤 (Lee Sang Gon)

เนื้อเพลง :

참 힘든일이지

ชัม ฮิมดือนีรีจี

한걸음 뒤에서 너를 바라보는

ฮันกอรึม ทวีเอซอ นอรึล พาราโบนึน

건 이렇게도

คอน อีร็อดเกโด

내 눈물때문에 그리움때문에

แน นุนมุลแตมูเน คือรีอุมแตมูเน

흐려져가는 너를

ฮือ-รยอ-จยอ-กานึน นอรึล

처음 그때로 되돌릴 순 없는지

ชออึม คือแตโร ทเว-ดล-ริล ซุน อ็อบนึนจี

이름조차 모르게

อีรึมโจชา โมรือเก

조금만 더 이대로 바라보기만할께

โชกึมมัน ทอ อีแดโร พาราโบกีมันฮัลเก

지금 난 너밖에 보이질 않는데

ชีกึม นัน นอบาเก โบอีจิล อันนึนเด

오늘까지만 너를 그저 바라만보다

โอนึลกาจีมาน นอรึล คือจอ พารามันโบดา

내일은 널 잊겠다고 다짐한다

แนอีรึน นอล อิดเก็ดดาโก ทาจิมฮันดา

지우려 했지만 얼룩진 추억들

ชีอู-รยอ แฮ้ดจีมาน ออลรุกจิน ชูอ๊อกดึล

번져만 갈뿐이야

พอน-จยอ-มาน คัลปูนียา

처음그때로 되돌릴수 없는지

ชออึมกือแตโร ทเว-ดล-ริลซู อ็อบนึนจี

이름조차 모르게

อีรึมโจชา โมรือเก

조금만 더 이대로 바라보기만 할께

โชกึม-มาน ทอ อีแดโร พาราโบกีมาน ฮัลเก

지금 난 너밖에 보이질 않는데

ชีกึม นัน นอบาเก โพอีจิล อันนึนเด

오늘까지만 너를 그저 바라만 보다

โอนึลกาจีมาน นอรึล คือจอ พารามาน โพดา

내일은 널 잊겠다고 다짐한다

แนอีรึน นอล อิดเก็ดดาโก ทาจิมฮันดา

견뎌낼수는 있을지 알수없지만

คยอน-ดยอ-แนลซูนึน อีซึลจี อัลซูอ็อบจีมาน

나 떠날 수 밖에

นา ตอนัล ซู พาเก

사랑해 널 사랑해 한번도 못했던 말

ซารางแฮ นอล ซารางแฮ ฮันบอนโด มดแฮ้ดดอน มาล

속으로 삼킨채 지워야 하겠지

โซกือโร ซัมคินแช ชี-วอ-ยา ฮาเก็ดจี

그렇게 또 그렇게

คือร็อดเก โต คือร็อดเก

너없이 살아가도

นออ๊อบชี ซารากาโด

언제나 내 가슴안에 너 있을 뿐

ออนเจนา แน กาซือมาเน นอ อิดซึล ปุน

Be the first to like.
loading...