เนื้อเพลง tears – snsd

เพลง : tears

ศิลปิน : snsd

เนื้อเพลง :

[태연]하얀 별빛이 이 까만 어둠이

[แทยอน]ฮา ยัน พยอล บิช ชี อี กา มัน ออ ดู มี

The white starlight, the black darkness

แสงดาวสีขาวและความมืดมิด

저 멀리서 날 밀어내고 있죠

ชอ มอล รี ซอ มัล มี รอ ออ เน โก อิท จโย

Is pushing me away from far

มันผลักฉันให้ไกลออกไปทุกที

[써니]환한 미소로 그대를 바라만 봐도

[ซันนี่]ฮวัน ฮัน มี โซ โร คือ แด รึล พา รา มัน บวา โด

When I look at you with my smile

เมื่อฉันมองหน้าคุณพร้อมๆกับรอยยิ้ม

난 이렇게 자꾸만 멀어져 가요

นัน อี รอด เค ชา กู มัน มอ รอ จยอ กา โย

I always become farther apart

ฉันก็ยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆ

* [소녀시대]그대를 부르면 그대를 찾으면

*คือ แด รึล พู รือ มยอน คือ แด รึล ชา จือ มยอน

*When I call you, when I look for you

เมื่อฉันเรียกคุณ เมื่อฉันมองคุณ

바람이 되어서 내 곁에 와줘요

พา รา มี ทเว ออ ซอ แน คยอท เท วา จวอ โย

Come to me as the wind

โปรดมาหาฉันเหมือนสายลม

[서현]아무도 모르게 안아 주세요

[ซอฮยอน]อา มู โด โม รือ เก อา นา ชู เซ โย

Hug me in secret

กอดฉันอย่างลับๆ

내가 그대를 느낄 수 있도록

เน กา คือ แด รึล นือ กิล ซู อิท โท รก

So i can feel you

และ…ฉันรู้สึกถึงคุณ

그댄 그렇게 언제나 내 곁에

คือ แดน คือ รอด เก ออน เจ นา เน คยอท เท

You are always next to me

คุณอยู่ข้างๆฉันเสมอ

[유리]파란 하늘이 그댈 물들인 거죠

[ยูริ]พา รัน ฮา นือ รี คือ แดล มุล ดือ ริน กอ จโย

The blue sky has dyed you.

ท้องฟ้าสีฟ้านั้นเปลี่ยนแปลงเธอไป

내 사랑을 알아버리기 전에

แน ซา รา งึล อา รา บอ รี กิ ชอ เน

Before you find out about my love

ก่อนที่เธอจะเข้าใจถึงความรักของฉัน

[제시카]날 보며 슬퍼말아요 내 맘 눈물의 의미를 안다면

[เจสสิก้า]นัล โพ มยอ ซึล พอ มา รา โย แน มัม นุน มู เร อึย มี รึล อัน ดา มยอน

Don’t feel bad for me, if you understand my tears

อย่าเกลียดฉันเลยนะ ถ้าเธอเข้าใจน้ำตาของฉัน

그대도 이제 웃을 수가 있어요

คือ แด โด อี เจ อู ซึล ซู กา อิท ซอ โย

You will be able to laugh too

คุณก็คงจะอยากหัวเราะเช่นกัน

*[소녀시대]그대를 부르면 그대를 찾으면

*คือ แด รึล พู รือ มยอน คือ แด รึล ชา จือ มยอน

When I call you, when I find you

เมื่อฉันเรียกคุณ เมื่อฉันมองหาคุณ

햇살이 되어서 내 곁에 와줘요

แฮซ ซา รี ทเว ออ ซอ แน คยอท เท วา จวอ โย

Come to me as the sun

โปรดมาหาฉันเหมือนดวงอาทิตย์

[티파니]환한 미소로 날 비춰 주세요

[ทิฟานี่]ฮวัน ฮัน มี โซ โร นัล พี ชวอ ชู เซ โย

When I look at you with my smile

เมื่อฉันมองหน้าคุณพร้อมๆกับรอยยิ้ม

내가 그대를 느낄 수 없어도

แน กา คือ แด รึล นือ กิล ซู ออบ ซอ โด

So I cannot feel you

และ…ฉันไม่สามารถคิดถึงคุณ

그댄 그렇게 언제나 내 곁에

คือ แดน คือ รอด เก ออน เจ นา เน คยอท เท

You are always next to me

และ…ฉันรู้สึกถึงคุณ

[서현]Love~ 나의 이 노래가 영원한 나의 바램들처럼

[ซอฮยอน]Love~ นา เอ อี โน เร กา ยอง วอน ฮัน นา เอ บา แรม ดึล ชอ รอม

Love~ Like my song is my wind forever

ความรัก…เหมือนกับเพลงของฉันเป็นเพียงธาตุอากาศตลอดกาล

그대에게도 들리나요

คือ แด เอ เก โด ดึล รี นา โย

Do you hear it too?

คุณได้ยินมันเหมือนกับฉันไหม?

[태연]이렇게 수많은 추억을 남기고

[แทยอน]อี รอด เก ซู มา นึน ชู ออ กึล นัม กี โก

You leave so many memories

คุณหลงลืมความทรงจำหลายๆอย่าง

오직 난 그대만 생각하는데

โอ จิก นัน คือ แด มัน แซง กัก ฮา นึน เด

I only think about you

ฉันคิดถึงแต่คุณเท่านั้น

[소녀시대]*그대를 부르면[태연] (그대를 부르면)그대를 찾으면[제시카] (그대를 찾으면)

คือ แด รึล พู รือ มยอน คือ แด รึล ชา จือ มยอน

When I call you, when I find you

เมื่อฉันเรียกคุณ เมื่อฉันมองหาคุณ

빗물이 되어서 내 곁에 와줘요

บิท มู รี ทเว ออ ซอ แน คยอท เท วา จวอ โย

Come back to me as the rain

กลับมาหาฉันเหมือนสายฝน

[태연]우산 속 내게 속삭여 주세요

[แทยอน]อู ซัน ซก แน เก ซก ซาก ยอ ชู เซ โย

Whisper to me under the umbrella.

กระซิบกับฉันภายใต้คันร่ม

그대를 내가 더 사랑했다고

คือ แด รึล แน กา ทอ ซา รัง แฮซ ดา โก

I loved you more

ฉันรักคุณมาก

그래서 내가([제시카]그래서 내가)더 아프다고

คือ แร ซอ แน กา ([เจสสิก้า] คือ แร ซอ แน กา)ทอ อา พือ ทา โก

so I am hurting more

แต่ฉันก็เจ็บปวดมากเหมือนกัน

랄라라~

ลัล ลา ลา~

[제시카]어떻게 해야 전할 수 있나요

[เจสสิก้า]ออ ตอด เก แฮ ยา ชอน ฮัล ซู อิซ นา โย

How can i convey it to you

ฉันจะถ่ายทอดมันไปหาคุณได้ยังไง

그댈 정말 사랑한 내 마음을

คือ แดล ชอง มัล ซา รัง ฮัน แน มา อือ มึล

My heart that really loved you

หัวใจซึ่งรักคุณอย่างมากมายของฉัน

이젠 어떻게 나의 이 사랑을

อี เจน ออ ตอด เก นา เอ อี ซา รา งึล

How is my love

ว่าความรักของฉันเป็นอย่างไร

[태연]거기 있어요 지금 그대로

[แทยอน]คอ กี อิซ ซอ โย ชี กึม คือ แด โร

Over there, like that

ในที่นั่น ด้วยวิธีนั้น

그 사랑을 이제는 내가.. I love you

คือ ซา รา งึล อี เจ นึน เน กา ..I love you

That love I will now…I love you

ตอนนี้…ฉันจะรักคุณ…ฉันรักคุณ

Be the first to like.
loading...