เนื้อเพลง วงเวียนชีวิต – ตู่ เบน

เพลง : วงเวียนชีวิต

ศิลปิน : ตู่ เบน

เนื้อเพลง :

เริ่มตั้งแต่ตื่นตั้งแต่เริ่มฟื้นจากนิททา

จากเวลานั้นก็อยู่ที่เราจะเลือกดำเนินชีวิตของเรา ยังไง

*(ต่อ)อยู่แบบสุด ๆ หรือว่าจะหยุดพักหายใจก็อยู่ทีเราจะใช้ชีวิตของเราไปทางไหน

เกิดแก่เจ็บตาย นั้นเป็นเรื่องธรรมดา

รักโลภ โกรธหลงนั้นคือปัญหา ว่าเราจะเลือกทางไหน

*** ร่ำรวย ยากจน ทุกข์หรือสุข

มากไปน้อยไป อย่างไหนจึงเกิดทุกข์

เส้นทางสายกลางนั้น สิ้นสุด

** อยู่ที่เราจะเดินทางใด

วงเวียนเริ่มต้นที่หัวใจ

ก่อนจะเคยนอนก็เพียงแต่ลืมวันเวลา

ทุกข์ ๆ ปัญหาของชีวิตที่ผ่านมาว่าดำเนินมาในทางใด

(* ** *** **)

Be the first to like.
loading...