เนื้อเพลง สัญชาตญาณบอก – นูโว

เพลง : สัญชาตญาณบอก

ศิลปิน : นูโว

เนื้อเพลง :

มันลงตัว ถูกไปทุกอย่าง มันจังงัง สั่นไปทั้งตัว มันโดนเลย ใจที่เต้นรัว

ตั้ง แต่เจอะ หน้าเธอ พอเจอตัว ปากก็เริ่มสั่น พอมองกัน ตาก็ชักเบรอ

พอเธอไป ใจก็ชักเหม่อ มัน เริ่มเพ้อ พิกล

(เห็นใครมาเท่าไร) มันไม่เกิด (เห็นใครมาเท่าไร) มันก็เฉยๆ

(แล้วมาเจอกับเธอ) มันก็เกิด มันเหมือน มันมีระเบิด อยู่ ในใจ

(คนนี้มาแรง) สัญชาติญานบอก เพราะครั้งนี้ มันแน่ใจ

(คนนี้ซิมาแรง) สายตา คงไม่ หลอก จะให้รัก แค่ไหน ก็ยอม

(คนนี้มาแรง) สัญชาติญานบอก เพราะครั้งนี้ มันแน่ใจ

(คนนี้ซิมาแรง) สายตา คงไม่ หลอก บอกว่าเจอ เข้าแล้ว นั่นไง ก็ คือเธอ

Solo

(แล้วมาเจอกับเธอ) มันก็เกิด (ครั้นเวลาไม่เจอ) มันก็เฮิทๆ

(รักมันดันข้างใน) จวนระเบิด อันนี้ ก็เชื่อ กันเถิด ว่าเพิ่ง เคยเป็น

(คนนี้มาแรง) สัญชาติญานบอก เพราะครั้งนี้ มันแน่ใจ

(คนนี้ซิมาแรง) สายตา คงไม่ หลอก จะให้รัก แค่ไหน ก็ยอม

(คนนี้มาแรง) สัญชาติญานบอก เพราะครั้งนี้ มันแน่ใจ

(คนนี้ซิมาแรง) สายตา คงไม่ หลอก บอกว่าเจอ เข้าแล้ว นั่นไง

(คนนี้มาแรง) สัญชาติญานบอก เพราะครั้งนี้ มันแน่ใจ

(คนนี้ซิมาแรง) สายตา คงไม่ หลอก จะให้รัก แค่ไหน ก็ยอม

(คนนี้มาแรง) สัญชาติญานบอก

Be the first to like.
loading...