เนื้อเพลง i hope – FT.Island

เพลง : i hope

ศิลปิน : FT.Island

เนื้อเพลง :

바래 – FTIsland

3집 Cross & Change

하루가 지나고 한달이 지나도

ฮา รุ กา จี นา โก ฮัน ดา ลี จี นา โด

หนึ่งวันผ่านไป แล้วหนึ่งเดือนก็ผ่านไป

너에게 연락이 오지를 않았어

นอ เอ เก ยอน รา กี โอ จี รึล อา นัด ซอ

ผมติดต่อคุณไม่ได้เลยซักครั้ง

눈물이 흘러 가슴이 아파

นุน มู ลี ฮึล รอ คา ซือ มี อา พา

น้ำตาก็รินไหล หัวใจก็เจ็บปวด

아니야 잠시뿐야 아닐거야 아닐거야

อา นี ยา ชัม ชี ปู นยา อา นิล กอ ยา อา นิล กอ ยา

ไม่ใช่เลย นี่คงเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ต้องไม่ใช่แบบนี้ ต้องไม่ใช่แบบนี้

아닐거야 나를 달래지 마

อา นิล กอ ยา นา รึล ทัล เร จิ มา

ต้องไม่ใช่แบบนี้ อย่าปลอบใจผมสิ

니가 떠난 빈 자리만 커져 가

นี กา ตอ นัน พิน ชา รี มัน คอ จยอ กา

ตั้งแต่แยกจากกัน .. ที่ภายในหัวใจก็เริ่มว่างเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆ

너를 다시 봐도 넌 넌 내 사랑

นอ รึล ทา ชี โท ลา บวา โด นอน นอน เน ซา ราง

เฝ้ามองดูคุณอีกครั้ง .. คุณ .. คุณคือความรักของผม

수백번 봐도 난 난 네 사랑

ซู ชอน บอน พวา โด นัน นัน เน ซา ราง

เป็นร้อยๆครั้งแล้วที่ผมพยายาม .. ผม .. ผมคือความรักของคุณ

하늘이 맺어준 넌 내 사랑

ฮา นือ ลี เม จอ จุน นอน เน ซา ราง

ไม่นานท้องฟ้าคงตอบรับ .. คุณคือความรักของผม

니가 잠시 길을 잃은 것 뿐이야

นี กา ชัม ชี กี รึล อี รึน กอด ปู นี ยา

นี่คงเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ผมต้องสูญเสียคุณไป

다시 태어나도 너만 바래

ทา ชี เท ออ นา โด นอ มัน บา เร

ถึงจะต้องเกิดใหม่อีกครั้ง คุณก็คือผู้เดียวที่ผมเฝ้าปรารถนา

다시 사랑해도 너만 바래

ทา ชี ซา ราง เฮ โด นอ มัน บา เร

ถึงจะมีความรักใหม่อีกครั้ง คุณก็คือผู้เดียวที่ผมเฝ้าปรารถนา

돌아올거야 돌아올거야

โท ลา อล กอ ยา โท ลา อล กอ ยา

กลับมาหาผมนะ กลับมาหาผมนะ

니가 없는 나는 없으니까

นี กา ออบ นึน นอ นึน ออบ ซือ นี กา

เพราะว่าไม่มีคุณ จึงไม่มีผม

Rap1>

날 사랑한다 해놓고 도대체 어디로 떠난거야

นัล ซา ราง ฮัน ดา เฮ โน โค โท เด เช ออ ดิ โร ตอ นา กอ ยา

ให้ความรักกับผม แล้วคุณจากไปไหนกัน

나를 버리고 잡은 내 두 손까지도

นา รึล พอ รี โก ชา บึน เน ทู ซน กา จี โด

ที่คุณจับมือทั้งสองข้างของผมไว้และสัญญา

우리 약속까지도 나 버리고 깨버리고 어떻게 떠나

อู รี ยัก ซก กา จี โด นา บอ รี โก เก บอ รี โก ออ ตอ เค ตอ นา

แล้วคุณก็ละทิ้งและผิดคำพูดแล้วจากไปได้ยังไงกัน

꿈일거야 꿈일거야 꿈일거야 나를 속이지 마

กู มิล กอ ยา กู มิล กอ ยา กู มิล กอ ยา นา รึล โซ กี จิ มา

นี่จะต้องเป็นแค่ความฝัน นี่จะต้องเป็นแค่ความฝัน

นี่จะต้องเป็นแค่ความฝัน อย่าล้อเล่นกับผมแบบนี้

나만 혼자 남겨진 게 서러워

ผมก็แค่รู้สึกเสียใจกับการถูกทิ้งไว้ลำพังแบบนั้น

너를 다시 봐도 넌 넌 내 사랑

นอ รึล ทา ชี โท ลา บวา โด นอน นอน เน ซา ราง

เฝ้ามองดูคุณอีกครั้ง .. คุณ .. คุณคือความรักของผม

수백번 봐도 난 난 네 사랑

ซู ชอน บอน พวา โด นัน นัน เน ซา ราง

เป็นร้อยๆครั้งแล้วที่ผมพยายาม .. ผม .. ผมคือความรักของคุณ

하늘이 맺어준 넌 내 사랑

ฮา นือ ลี เม จอ จุน นอน เน ซา ราง

ไม่นานท้องฟ้าคงตอบรับ .. คุณคือความรักของผม

니가 잠시 길을 잃은 것 뿐이야

นี กา ชัม ชี กี รึล อี รึน กอด ปู นี ยา

นี่คงเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ผมต้องสูญเสียคุณไป

다시 태어나도 너만 바래

ทา ชี เท ออ นา โด นอ มัน บา เร

ถึงจะต้องเกิดใหม่อีกครั้ง คุณก็คือผู้เดียวที่ผมเฝ้าปรารถนา

다시 사랑해도 너만 바래

ทา ชี ซา ราง เฮ โด นอ มัน บา เร

ถึงจะมีความรักใหม่อีกครั้ง คุณก็คือผู้เดียวที่ผมเฝ้าปรารถนา

돌아올거야 돌아올거야

โท ลา อล กอ ยา โท ลา อล กอ ยา

กลับมาหาผมนะ กลับมาหาผมนะ

니가 없는 나는 없으니까

นี กา ออบ นึน นอ นึน ออบ ซือ นี กา

เพราะว่าไม่มีคุณ จึงไม่มีผม

이 모든 게 악몽일거라 난 생각했어

อี โม ดึน เก อัก มง งิล คอ รา นัน เซง คา เกด ซอ

ผมคิดว่าทั้งหมดนี่ต้องเป็นแค่ฝันร้ายแน่ๆ

아- 제발 이 꿈에서 깨기만 바래

อา เช บัล อี กู เม ซอ เก กี มัน บา เร

ผมก็แค่ปรารถนาที่จะตื่นจากความฝันนี้เท่านั้น

Rap2>

오늘이 지나고 내일 또 눈 뜨면

โอ นือ ลี ชี นา โก เน อิล โต นุน ตือ มยอน

วันนี้ผ่านพ้นไป เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

이 모든 게 현실이 아닌 꿈이길 바래 Oh

อี โม ดึน เก ฮยอน ชี ลี อา นิน กู มี กิล บา เร Oh

ผมปรารถนาให้ทั้งหมดนี่เป็นความจริงไม่ใช่ความฝัน

모든 게 현실보다 더 미워했던 꿈이였길

โม ดึน เก ฮยอน ชิล โบ ดา ทอ มิ วอ เฮด ตอน กู มี ยอด คิล

เพราะนี่คือความฝันที่ผมเกลียดมากกว่าความเป็นจริงทั้งหมด

나는 바래 널 바래 아직도 너를 원해

นา นึน บา เร นอล บา เร อา จิก โด นอ รึล วอน เฮ

ปรารถนา .. ผมเฝ้าปรารถนาถึงคุณ และผมยังต้องการเพียงแต่คุณ

다시 돌아봐도 넌 넌 내 사랑

ทา ชี โท ลา บวา โด นอน นอน เน ซา ราง

ลองกลับมาหาผมอีกครั้ง .. คุณ .. คุณคือความรักของผม

수천번 봐도 난 난 네 사랑

ซู ชอน บอน พวา โด นัน นัน เน ซา ราง

เป็นพันๆครั้งแล้วที่ผมพยายาม .. ผม .. ผมคือความรักของคุณ

하늘이 허락한 넌 내 사랑

ไม่นานท้องฟ้าคงเปิดโอกาสให้ .. คุณคือความรักผม

우린 잠시 멀어졌던 것 뿐이야

อู ริน ชัม ชี มอ ลอ จยอด ดอน กอด ปู นี ยา

นี่คงเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่พวกเราต้องอยู่ไกลห่าง

다른 여잘 봐도 너만 바래

ทา รึน ยอ จัล บวา โด นอ มัน บา เร

ถึงผมจะมองผู้หญิงคนอื่น คุณก็คือผู้เดียวที่ผมเฝ้าปรารถนา

다른 사랑해도 너만 바래

ทา รึน ซา ราง เฮ โด นอ มัน บา เร

ถึงผมจะมีความรักอื่น คุณก็คือผู้เดียวที่ผมเฝ้าปรารถนา

돌아올거야 돌아올거야

โท ลา อล กอ ยา โท ลา อล กอ ยา

กลับมาหาผมนะ กลับมาหาผมนะ

내가 없는 너는 없으니까

เน กา ออบ นึน นอ นึน ออบ ซือ นี กา

เพราะว่าไม่มีคุณ จึงไม่มีผม

Rap3>

난 매일 밤 기도해 내 행복 아닌 불행을 위해

นัน เม อิล พัม คี โด เน เฮง บก อา นึน พู เร งึล วี เฮ

ที่ผมภาวนาทุกๆค่ำคืนเพื่อความสุขไม่ใช่ความทุกข์แบบนี้

넌 내가 아닌 다른 사랑 못하게

นอน เน กา อา นิน ทา รึน ซา ราง โม ทา เก

คุณไม่สามารถรักใครคนอื่นได้ถ้าไม่ใช่ผม

난 너 아니면 안 돼 내 심장이 널 말해

นัน นอ อา นิ มยอน อัน ดเว เน ชิม จัง งี นอล มา เร

สำหรับผม ถ้าไม่ใช่คุณ ก็ไม่ได้ หัวใจของผมมีแค่คุณ

나는 변함 없어 다시 태어나도 너만 바래

นา นึน พยอน ฮัม ออบ ซอ ทา ชี เท ออ นา โด นอ มัน บา เร

ผมจะไม่เปลี่ยนไป ถึงจะต้องเกิดใหม่อีกครั้ง คุณก็คือผู้เดียวที่ผมเฝ้าปรารถนา

다시 태어나도 너만 바래 다시 사랑해도 너만 바래

ทา ชี เท ออ นา โด นอ มัน บา เร ทา ชี ซา ราง เฮ โด นอ มัน บา เร

ถึงจะต้องเกิดใหม่อีกครั้ง คุณก็คือผู้เดียวที่ผมเฝ้าปรารถนา

ถึงจะมีความรักใหม่อีกครั้ง คุณก็คือผู้เดียวที่ผมเฝ้าปรารถนา

돌아올꺼야 돌아올꺼야 니가 없는 나는 없으니까

โท ลา อล กอ ยา โท ลา อล กอ ยา นี กา ออบ นึน นา นึน ออบ ซือ นี กา

กลับมาหาผมนะ กลับมาหาผมนะ เพราะว่าไม่มีคุณ จึงไม่มีผม

Be the first to like.
loading...