เนื้อเพลง พี่ไม่มีแฟน – จักรพรรณ์ อาบครบุรี

เพลง : พี่ไม่มีแฟน

ศิลปิน : จักรพรรณ์ อาบครบุรี

เนื้อเพลง :

>>โอ้แม่คุณคนงาม พี่ขอถามคนงามทรามวัย

ว่าสี่ห้องดวงใจ มีใครมาจับจองหรือยัง

หากว่ายังไม่มี เห็นทีพี่พอจะมีทาง

แต่พี่จนกลัวจัง กลัวน้องนาง

เจ้าจะไม่ต้องการ พี่ไม่เคยมีแฟน

หากว่าแม้นเจ้าไม่เชื่อพี่ ก็ผ่าใจพี่ดูซิ

พี่ยอมพลี ชีวิตให้เป็นเดิมพัน

แต่ถ้าพี่ตายไป แล้วใครเขาจะเฝ้าคุ้มกัน

หากมีคนคอยระราน คิดดูมีพี่อยู่ปลอดภัย

>พี่อยู่เดียวเปลี่ยวใจ

พี่ยังไร้คนมาเป็นแฟน ถ้าได้เธอเกี่ยวแขน

เที่ยวโชว์ แหมจะโก้เหนือใคร

เมื่อยามร้อนยามหนาว หรือคราวพี่เจ็บป่วยไข้

ไม่อาทรร้อนใจ เพราะเธอ

เฝ้าปรนเปรอปลอบใจ พี่ไม่เคยมีเมีย

ไม่เคยเสียความบริสุทธิ์ ไม่ได้พูดหลอกอำ

ให้โฉมงาม น้องเจ้าตรมใจตาย

โปรดเมตตาสงสาร ให้ทานรับพี่เถิดชื่นใจ

จะได้บุญมากมาย เพราะพี่ยังไม่เคยมีเมีย

>พี่อยู่เดียวเปลี่ยวใจ

พี่ยังไร้คนมาเป็นแฟน ถ้าได้เธอเกี่ยวแขน

เที่ยวโชว์ แหมจะโก้เหนือใคร

เมื่อยามร้อนยามหนาว หรือคราวพี่เจ็บป่วยไข้

ไม่อาทรร้อนใจ เพราะเธอ

เฝ้าปรนเปรอปลอบใจ พี่ไม่เคยมีเมีย

ไม่เคยเสียความบริสุทธิ์ ไม่ได้พูดหลอกอำให้โฉมงาม

น้องเจ้าตรมใจตาย โปรดเมตตาสงสาร

ให้ทานรับพี่เถิดชื่นใจ จะได้บุญมากมาย

เพราะพี่ยังไม่เคยมีเมีย

Be the first to like.
loading...