เนื้อเพลง ถ้า young อยู่ – จุ๋ย จุ๋ยส์

เพลง : ถ้า young อยู่

ศิลปิน : จุ๋ย จุ๋ยส์

เนื้อเพลง :

ถ้ายังอยู่ ถ้ายังไม่ตาย ถ้าดีอยู่ ถ้ายังไม่ตาย ลั้นลาอยู่ ถ้ายังไม่ตาย เยเย้อยู่ ถ้ายังไม่ตาย

ก็เขามาเม้นใน hi5 หรือจะเข้ามาทัก MySpace ของฉันก็ได้ ถ้ายังอยู่ยังไม่ตาย

ลั้นลาอยู่ ถ้ายังไม่ตาย เยเย้อยู่ ถ้ายังไม่ตาย ถ้ายังอยู่ ถ้ายังไม่ตาย ได้ดีอยู่ ถ้ายังไม่ตาย

ก็เขามาเม้นใน hi5 หรือจะเข้ามาทัก MySpace ของฉันก็ได้ ถ้ายังอยู่ยังไม่ตาย

ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเธอก็หายไปอยู่ที่ไหน ไม่ได้ประชดเพียงพูดตรงๆแล้วนี่ฉันผิดไหม ไม่ได้ข่าวคราวรู้ว่าข่าวคราวก็อยากจะรู้มันยังสงสัยว่าเธอมีปัญหาในการสื่อสารถูกไหม

ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเธอก็หายไปอยู่ที่ไหน ไม่ได้ประชดเพียงพูดตรงๆแล้วนี่ฉันผิดไหม ไม่ได้ข่าวคราวรู้ว่าข่าวคราวก็อยากจะรู้มันยังสงสัยว่าเธอมีปัญหาในการสื่อสารถูกไหม

ลั้นลาอยู่ ลั้นล้าอยู่ใย เยเย้อยู่ เย้เยอยู่ใย

ก็เขามาเม้นใน hi5 หรือจะเข้ามาทัก MySpace ของฉันก็ได้ ถ้ายังอยู่ยังไม่ตาย รออยู่ ถ้ายังอยู่ ยังไม่้ตาย

ถ้า young อยู่ (ถ้ายังอยู่)

Be the first to like.
loading...