เนื้อเพลง ผีเสื้อ – ชรัส เฟื่องอารมณ์

เพลง : ผีเสื้อ

ศิลปิน : ชรัส เฟื่องอารมณ์

เนื้อเพลง :

ผี เสื้อ ตัวน้อย น้อย

บิน ล่องลอย กลางพนา ไพร

โผ ผิน ร่อนบิน ระเริงใจ

คลุกเคล้า ดอกไม้ใจชื่นบาน

แสง แดด ยามสาย สาย

ยาม พร่างพราย ต้องสายธาร

ฉาบ ทอง เมื่อมองแสนตระการ

ผี เสื้อ สุขสราญ นะเจ้าเอย

ท้อง ฟ้า สี อำพัน

ผีเสื้อ สุขสันต์ มากเหลือ

เจ้าไม่คิด ไม่ต้องหวัง

ดอกไม้ยัง กูลเกลื้อ

แสงแดด จุนเจือ ชีวี

อยาก จะเป็น ผีเสื้อ ตัวน้อย

บิน ล่องลอย เสรี

สี สัน ดุจอัญ มณี

สุขใด หรือจะมี เช่นผีเสื้อ

Solo 18 Bars..17..

18..ท้อง ฟ้า สี อำพัน

ผีเสื้อ สุขสันต์ มากเหลือ

เจ้าไม่คิด ไม่ต้องหวัง

ดอกไม้ยัง กูลเกลื้อ

แสงแดด จุนเจือ ชีวี

อยาก จะเป็น ผีเสื้อ ตัวน้อย

บิน ล่องลอย เสรี

สี สัน ดุจอัญ มณี

สุขใด หรือจะมี เช่นผีเสื้อ

สุขใด หรือจะมี เช่นผีเสื้อ

Be the first to like.
loading...