เนื้อเพลง echo – shin hye sung

เพลง : echo

ศิลปิน : shin hye sung

เนื้อเพลง :

아픈지 몰랐어 너무나 모자란 사랑을 했었기에

I didn’t know that you were hurting because I loved so inadequately

ฉันไม่เคยรู้เลยว่าเธอตั้งเจ็บปวด ที่ฉันรักเธอน้อยไป

어리석었었던 이기적인 내가 널 너무 힘들게 했었나봐

Being foolish and selfish, I must have made it too difficult for you

กลายเป็นคนโง่และเห็นแก่ตัว ฉันทำให้รักกลายเป็นเรื่องลำบากสำหรับเธอ

그때는 몰랐어 네가 준 사랑이 내겐 전부였단 걸

I didn’t know it at the time that the love you gave me was my everything

ฉันไม่เคยรู้เลย จนวันที่ความรักที่เธอเคยให้มา กลายเป็นทุกสิ่งของฉัน

나에겐 너 하나뿐인데 나에겐 너 밖에 없는데

For me, you are the only one. For me, there is only you.

สำหรับฉัน เธอเป็นหนึ่งเดียว ฉันมีแต่เธอผู้เดียว

돌이킬 수 없는 날들을 후회하고 있지만

Although I am regretting the days that are irreparable

แม้ว่าฉันจะเสียใจ กับคืนวันที่ไม่อาจย้อนกลับ

두번 다시 볼 수 없다고 더 이상은 안될꺼라고

Saying that you can’t see me once more and that we can’t be anymore

เธอบอกว่าไม่อาจจะพบฉันได้อีก บอกว่าเราจะไม่กลับมาเหมือนเดิม

차갑게 날 밀어낸 니가 너무 보고 싶은데

You pushed me away so cold-heartedly, but I miss you so much.

เธอผลักไสฉันอย่างแสนเย็นชา แต่ฉันกลับคิดถึงเธอเหลือเกิน

해주지 못했던 말들이 남아서 아직도 가슴에 차있는데

The words I couldn’t say to you are left and are still packed tightly in my heart

คำพูดที่ไม่อาจเอื้อนเอ่ยเมื่อเธอจากไป เก็บไว้อย่างดีในหัวใจของฉัน

한번만이라도 볼 수만 있다면 너를 안고 싶은데

If I could see you even for just once, I want to hold you

แค่เพียงฉันได้เจอเธออีกเพียงครั้ง ฉันจะกอดเธอไว้

나에겐 너 하나뿐인데 나에겐 너 밖에 없는데

For me, you are the only one. For me, there is only you.

สำหรับฉัน เธอเป็นหนึ่งเดียว ฉันมีแต่เธอผู้เดียว

돌이킬 수 없는 날들을 후회하고 있지만

Although I am regretting the days that are irreparable

แม้ว่าฉันจะเสียใจ กับคืนวันที่ไม่อาจย้อนกลับ

두 번 다시 볼 수 없다고 더 이상은 안 될 거라고

Saying that you can’t see me once more and that we can’t be anymore

เธอบอกว่าไม่อาจจะพบฉันได้อีก บอกว่าเราจะไม่กลับมาเหมือนเดิม

차갑게 날 밀어낸 니가 너무 보고 싶은데

You pushed me away so cold-heartedly, but I miss you so much.

เธอผลักไสฉันอย่างแสนเย็นชา แต่ฉันกลับคิดถึงเธอเหลือเกิน

기다릴 수 있어 너만을 위해서

I can wait. Just for you.

ฉันรอ.. เพียงเธอผู้เดียว

언제까지라도

Even for forever.

จากนี้และตลอดไป

너에게는 아픔뿐인데 내가준건 상처뿐인데

For you, there was only pain. Only things I’ve given you are the scars.

สำหรับเธอ มันเป็นเพียงความเจ็บปวด สิ่งเดียวที่ฉันให้เธอ มันคือแผลเป็นในใจ

미안함에 눈물짓지만 아직 사랑하잖아

Even though I am tearing up in regrets, I still love you

ถึงแม้ว่าฉันจะจมอยู่ในความเสียใจ ฉันก็ยังรักเธอ

더 이상의 슬픈 이별은 이겨내지 못할 거 같아

I don’t think I can overcome any more sad separations

ฉันคงไม่มีทางหายจาก ความเศร้าโศกจากการแยกทาง

많이 부족했던 나지만 너를 사랑하는데

Although it was me who was so inadequate, but I love you

แม้จะเป็นฉันเองที่ให้ความรักเธอไม่พอ แต่ฉันรักเธอ

널 사랑해

I love you

Be the first to like.
loading...