เนื้อเพลง rise up – Yves larock

เพลง : rise up

ศิลปิน : Yves larock

เนื้อเพลง :

Eh… eh…

Rise up,

Don’t u fall down again

Rise up,

Its time we break the chains

I try to fly no lie so high

Direction: sky!

I try to fly no lie so high

upto the sky!

My dream is to fly

Over the rainbow, so high!

My dream is to fly

Over the rainbow, so high!

My dream is to fly

Over the rainbow, so high!

My dream is to fly

Over the rainbow, so high!

Eh…

Cause I try to fly a while so high

Direction sky!

Cause I try to fly so high

Direction sky!

My dream is to fly

Over the rainbow, so high!

My dream is to fly

Over the rainbow, so high!

My dream is to fly

Over the rainbow, so high!

Rise Up

Rise Up

Rise Up

Rise Up

Will be the game

Rise Up

Rise Up

Rise Up

Rise Up

For my mind, and my brain

Cause I try to fly so high

direction sky!

Eh… eh… eh… eh… eh…

My dream is to fly

Over the rainbow, so high!

My dream is to fly

Over the rainbow, so high!

My dream is to fly

Over the rainbow, so high!

My dream is to fly

Over the rainbow, so high!

Eh… eh… eh… eh… eh…

Be the first to like.
loading...