เนื้อเพลง พบรักปากน้ำโพ – สายัณห์ สัญญา

เพลง : พบรักปากน้ำโพ

ศิลปิน : สายัณห์ สัญญา

เนื้อเพลง :

พื่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยา

ล่องเรือไป..ขายค้า

เดินทางมาหลายร้อย..กิโล

สายัณห์คล้อยต่ำ ลอยลำถึงปากน้ำโพ

หันหัวเรือล่ามโซ่ ค้างปากน้ำโพ..สักคืน

พี่เร่ร่อนนอนกินกับเรือ น้องจงคิดเอื้อเฟื้อ

ให้จอดเรือหน้าบ้านขวัญยืน

คืนนี้เดือนแจ่ม ขอจอดพักแรมซักคืน

พอรุ่งเช้า นอนตื่น

จะลาขวัญยืน ล่องเรือ..ต่อไป

// เป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพ

// พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ใส่เสื้อสี..ไพร

// น้ำใจเอื้อเฟื้อ หนุ่มเรือไม่อยากลาไกล

// อยากขายเรือ ซื้อนา ซื้อไร่

// อยากอยู่ใกล้ แม่ขน..ตางอน

//// รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตา ต้องถอยเรือ..ก่อนหนา

//// แม่ขวัญตา พี่ขอลาก่อน

//// ชาวเรือต้อยต่ำ ตัวดำเหมือนดินนาดอน

//// โบกมือลาแก้วตาขวัญอ่อน แม่ขนตางอน

//// อย่าลืม..ชาวเรือ

Be the first to like.
loading...