เนื้อเพลง เสมอ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง : เสมอ

ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง :

** กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต หลากหลาย

ซอกซอนซ้ำซ้ำ โค้งโค้ง ซ้ำ…ซ้ำ วนวน

* หลีกหนีไม่พ้น ไม่หลงทาง

ไอ้ทางเก่า ซ้ำ..ซ้ำ ไม่พ้นเดิมเดิม

จากเช้าจนค่ำ ย่ำอีกวัน ขวนขวายหากิน

ทำงาน….รับใช้ใครหนอ

หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อย

เหลือหลายเจ้านาย เจ้าขา

มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเติมหัวใจ….ไม่เคยว่า

*** คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ

และเป็นเธอคนเดิม เสมอ….ทุกเวลา

( ซ้ำ * / *** / ** / *** / ** / *** )

**** กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต

หลากหลาย ซอกซอน ซ้ำซ้ำ

โค้งโค้ง ซ้ำ…ซ้ำ วนวน

คอยอยู่เคียงข้างกัน เสมอ

และเป็นเธอคนเดิม เสมอ

ทุกเวลา

( ซ้ำ **** )

Be the first to like.
loading...