เนื้อเพลง what if – sj

เพลง : what if

ศิลปิน : sj

เนื้อเพลง :

[Yesung]

쌓여가는 시간들은 아마도 욕심을 부르나 봐요

ซายอกานึน ชีกันดึลรึน อามาโด ยกชิมมึล บูรือนา บวาโย

เวลาที่ผ่านพ้นไปกลับเพิ่มความปรารถนาของผมให้มากขึ้น

어제보다 오늘 더 아파진걸 보면….oh girl

ออเจโบดา โอนึล ทอ อาพากอล โบมยอน oh…girl

วันนี้ความเจ็บปวดที่มีมันเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อวาน….Oh girl

[Kyuhyun]

나를 향한 미소에도 마냥 행복할 수 없어진 건

นารึล ฮยางงัน มีโซเอโด มานยาง แฮงบกคัล ซู ออบซอจิน กอน

รอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขที่มอบให้ผมมันค่อยๆหายไป

특별함이 없다는 걸 알아 버린 후부터였죠 baby

ทึกบยอลฮัมมี ออบดานึน กอล อัลรา พอริน ฮูบทอยอจจโย baby

ตั้งแต่เธอรู้ว่าผมไม่มีค่าสำหรับเธอแล้วใช่ไหม baby

[All]

What if 그대가 날 사랑할 것만 같아

What ifคือแดกา นัล ซารังฮัล กอจมัน กัททา

What if เธอดูเหมือนจะยังรักผมคนเดียวเท่านั้น

[Ryeowook]

조금 기다리면 내게 올 것만 같아서

โจกึม คีดารีมยอน แนเก อล กอจมัน กัททาซอ

ถ้าผมรอสักหน่อยเธอก็คงจะกลับมาหาผม

[All]

이런 기대로 나는 그댈 떠날 수 없죠

อีรอน คีแดโร นานึน คือเดล ตอนัล ซู ออบจโย

ถ้าผมยังหวังแบบนี้ ผมก็ไปจากคุณไม่ได้สินะ

[Ryeowook]

그렇게 시간이 쌓여 아픔이 되는 걸

คือรอจเค ชีกันนี ซายออาพึมมี ทเวนึนกอล

เวลาที่ผ่านไปเช่นนี้

잘 알고 있으면서 oh girl

จัล อัลโก อิจซือมยอนซอ oh girl

ทำให้ผมรู้ซึ้งถึงความเจ็บปวด oh girl

[Sungmin]

내게만 주는 거라고 믿고 싶어지는 미소였지만

แนเกมัน จูนึน คอราโก มิดโก ชิพพอจีนึน มีโซยอจจีมัน

ผมเคยเชื่อว่านั่นเป็นรอยยิ้มที่มอบให้ผมคนเดียว

아닌 거겠죠 그래도 혹시나 하면서…

อานิน กอเกจจโย คือแรโด ฮกชีนา ฮามยอนซอ..

แต่มันไม่ใช่สินะ แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม ….

[All]

What if 내가 그댈 먼저 만났었다면…

What if แนกา คือเดล มอนจอ มันนัจซอจดามยอน..

What if ถ้าหากผมเจอคุณก่อน…

[Kyuhyun]

아니 차라리 나 그대를 몰랐었다면…

อานี ชารารี นา คือแดรึล มลรัจซอจดามยอน…

ไม่ใช่สิ ผมไม่รู้จักคุณเสียดีกว่า..

[All]

이런 생각도 내겐 아무 소용이 없죠

อีรอน แซงกักโด แนเกน อามู โซยงงี ออบ จโย

ความคิดแบบนี้ของผมดูไร้ค่าใช่ไหม

[Yesung]

깊숙하게 박힌 그대라는 시간 속에 이미 살고 있으니…

กิพซุกคาเก บักคิน คือแดรานึน ชีกัน ซกเก อีมี ซัลโก อิจซือนี…

ผมก็ตกอยู่ในภวังค์ของคุณอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้ว

[Sungmin]

시간의 무게만큼 사랑은 더해가고

ชีกันเน มูเกมันคึม ซารังงึน ดอแฮกาโก

และความรักก็พอกพูนมากขึ้น พอๆกับเวลาที่ผ่านพ้นไป

[Kyuhyun]

아픔이 무거워도 그래도 언젠간 날 사랑할 것만 같아

อาพึมมี มูกอวอโด คือแรโด ออนเจนกัน นัล ซารังฮัล กอจมัน กัททา

แม้ว่ามันจะเจ็บปวดเหลือเกิน แต่ไม่ว่ายังไง ผมรู้เพียงแค่คุณรักผมเท่านั้น

[Yesung]

조금 기다리면 내게 올 것만 같아서

โจกึม คีดารีมยอน แนเก อล กอจมัน กัททาซอ

ถ้าผมรอสักหน่อยคุณก็คงจะกลับมาหาผม

[All]

이런 기대로 나는 그댈 떠날 수 없죠

อีรอน คีแดโร นานึน คือเดล ตอนัล ซู ออบจโย

ถ้าผมยังหวังแบบนี้ ผมก็ไปจากคุณไม่ได้สินะ

[Ryeowook]

그렇게 시간이 쌓여 오늘을 만든 걸 잘 알고 있으면서…oh girl oh~ lady

คือรอจเก ชีกันนี ซายอ โอนึลรึล มันดึน กอล จัล อัลโก อิจซือมยอนซอ oh girl oh~ lady

เวลาที่ผ่านพ้นไปเช่นนี้ ทำให้ผมเข้าใจวันนี้ได้ดี

[Yesung]

oh~ lady

Be the first to like.
loading...