เนื้อเพลง นาทีที่แล้ว – cream

เพลง : นาทีที่แล้ว

ศิลปิน : cream

เนื้อเพลง :

แววตาที่เคยมองถ้อยคำที่เคยเอ่ย มือเธอที่ฉันเคยเกาะกุมไว้เวลาที่เคยมี

นาทีที่ซึ้งใจมันทำให้เป็นไปอย่างเคย เพราะนับจากนี้จะกี่ล้านนาทีที่พ้นผ่าน

ก็ไม่เหลือเรื่องเธอกับฉันเมื่อเธอขอไม่รักกันต่อไป ไม่เหลือนาทีที่แล้วอีกไม่เหลือนาทีที่แล้ว

อีกต่อไปไม่มีวันเป็นอย่างเดิม ไม่มีเธอทุก ทุกนาทีที่เหลืออยู่

ทุก ทุกนาทีที่ฉันต้องขาดเธอ จะให้ทนอยู่อย่างไรไม่เข้าใจ

ไม่ทันได้เตรียมตัวไม่ทันได้เตรียมใจ กับการต้องเดียวดายไม่มีเธอ

อยากทำทุก ทุกทางให้เรานั้นเหมือนเดิม และคงได้มีเธอ แค่ฝันเพราะนับจากนี้

จะกี่ล้านนาทีที่พ้นผ่านก็ไม่เหลือเรื่องเธอกับฉัน เมื่อเธอขอไม่รักกันต่อไปไม่เหลือนาทีที่แล้วอีก

ไม่เหลือนาทีที่แล้วอีกต่อไป ไม่มีวันเป็นอย่างเดิมไม่มีเธอ

ทุก ทุกนาทีที่เหลืออยู่ทุก ทุกนาทีที่ฉัน ต้องขาดเธอจะให้ทนอยู่อย่างไร

ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ….. เพราะนับจากนี้จะกี่ล้านนาทีที่พ้นผ่าน

ก็ไม่เหลือเรื่องเธอกับฉันเมื่อเธอขอไม่รักกันต่อไป ไม่เหลือนาทีที่แล้วอีกไม่เหลือนาทีที่แล้ว

อีกต่อไปไม่มีวันเป็นอย่างเดิม ไม่มีเธอทุก ทุกนาทีที่เหลืออยู่

ทุก ทุกนาทีที่ฉันต้องขาดเธอ จะให้ทนอยู่อย่างไรจะให้ทนอยู่อย่างไร

ไม่เข้าใจ

Be the first to like.
loading...