เนื้อเพลง เหนื่อย – ขอนแก่น

เพลง : เหนื่อย

ศิลปิน : ขอนแก่น

เนื้อเพลง :

แต่ก่อนนั้น ความสัมพันธ์ของเรา

มันช่างดู ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอยู่เรื่อยมา

วันเวลามันเปลี่ยน จากความรัก กลายเป็นวันที่มันดูช่าง…

เหนื่อยล้าและท้อแท้ วันเวลาที่ผันแปลความรู้สึกที่ไม่แคร์

มันเกิดขึ้นจากตรงนี้

แต่ฉันมีคำคำหนึ่งเกี่ยวกับรักที่เรามี

คำคำนี้…

หนึ่งคำอ่อนล้า หนึ่งคำท้อแท้

ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางที่จะรักกัน

หนึ่งคำจากฉัน บอกว่ารัก ของเรานั้น

คงไปได้ไม่ไกล ฉันเสียใจ ฉันเสียใจ พอเท่านี้

ฉันรู้ดีกับในวันนี้ที่พูดไป อยากบอกเธอให้เข้าใจ

อยากให้รู้.. ฉันเพียงแค่

เหนื่อยล้าและท้อแทวันเวลาที่ผันแปร

ความรู้สึกที่ไม่แคร์ มันเกิดขึ้นจากตรงนี้

แต่ฉันมีคำคำหนึ่งเกี่ยวกับรักที่เรามี

คำคำนี้

หนึ่งคำอ่อนล้า หนึ่งคำท้อแท้

ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางที่จะรักกัน

หนึ่งคำจากฉัน บอกว่ารัก ของเรานั้น

คงไปได้ไม่ไกล ฉันเสียใจ ฉันเสียใจ พอเท่านี้

หนึ่งคำอ่อนล้า หนึ่งคำท้อแท้

ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางที่จะรักกัน

หนึ่งคำจากฉัน บอกว่ารัก ของเรานั้น

คงไปได้ไม่ไกล ฉันเสียใจ ฉันเสียใจ

หนึ่งคำอ่อนล้า หนึ่งคำท้อแท้

ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางที่จะรักกัน

หนึ่งคำจากฉัน บอกว่ารัก ของเรานั้น

คงไปได้ไม่ไกล ฉันเสียใจ ฉันเสียใจ พอเท่านี้

Be the first to like.
loading...