เนื้อเพลง บุญคุณปูดำ – HANGMAN

เพลง : บุญคุณปูดำ

ศิลปิน : HANGMAN

เนื้อเพลง :

แต่ก่อนกาลครั้ง นั้นยังมีปูดำ

ดูๆไปมันทำท่าทางประหลาด

ตาโปนมีแปดขา หน้าตาสบายใจ

เดินเซมาเซไปไม่ตรงตลอด

ตัวมันดำๆ ก้ามโตเดินโชว์หน้าดู

ตัวมันมีรู ขุดเอาไว้เอนกายประจำ

* ปูดำ ยังไงก็เป็นปูดำ ปปปปูดำ ไม่ทำอะไรใคร ใคร ใคร

ปูดำ ยังไงก็เป็นปูดำ ปปปปูดำ ไม่ทำอะไรใคร ใคร ใคร ใครรรรรร้..

อยู่ต่อมาวันนั้นถึงวันของปูดำ

มันคงมีเวรกรรมตามธรรมชาติ

เกิดขาดแคลนอาหารผู้คนไม่มีกิน

ปูดำเดินตามดินก็เลยเป็นเหยื่อ

กลายเป็นปูเค็ม ให้คนจนๆเรื่อยไป

บุญคุณปูดำ จดจำไว้ในใจอย่าลืม

ซ้ำ *

เป็นเพราะใคร ปูดำๆมันจึงต้องตาย

ตัวดำๆมีขามากมาย เป็นเพราะใคร

จำขึ้นใจ เพราะที่ให้คือใจและกาย

บุญคุณปูที่จำต้องตาย เป็นเพราะใคร เป็นเพราะใคร

ซ้ำ *

….. /end

Be the first to like.
loading...