เนื้อเพลง แทนคำนั้น – วสันต์ โชติกุล

เพลง : แทนคำนั้น

ศิลปิน : วสันต์ โชติกุล

เนื้อเพลง :

อยากจะมีคำพูดสักคำ

ที่แทนความจริงจากใจที่มี

อยากจะสื่อความหมายดีๆ

ที่พอจะทำให้เธอได้เข้าใจ

คำบางคำที่ดีสักคำหนึ่ง

คำบางคำที่จะซึ้งกินใจ

ที่จะพอจะใช้แทนใจจากฉัน

แต่จะมีคำพูดคำใด

ที่แทนความจริงจากใจให้กัน

ต่อให้คำเป็นร้อยเป็นพัน

ก็คงบรรยายไม่พอได้เหมือนใจ

ความเป็นจริง ที่เห็นที่เป็นอยู่

คงจะดีกว่าคำพูดใดๆ

และไม่มีสิ่งไหนมากมายกว่านั้น

แทนสัญญา.. แทนสายใย

ในหัวใจ.. ที่นิรันดร์

ก็คือความจริงใจที่คงมั่น

ที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอ

มีหัวใจ.. และสายตา

แทนสัญญา.. ว่ารักเธอ

และจะมีเพียงพอมาให้เธอ.. ผู้เดียว

Be the first to like.
loading...