เนื้อเพลง ดอกไม้เมืองกรุง – ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

เพลง : ดอกไม้เมืองกรุง

ศิลปิน : ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

เนื้อเพลง :

ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ดอกไม้เมืองกรุง LYRICS

ดอกไม้เมืองกรุง

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์

เปล่งปลั่ง เหมือนดังดอกไม้ แรกบาน

สวยตระการเปรียบหวาน ปานผึ้งหวาน เดือนห้า

กลิ่นช่าง อบอวลเนื้อนวล ยวนยั่วอุรา

เหมือนองค์ อุมาเหนือ นางฟ้า วาสิฏฐี

ช่างอ่อน ละมุนละไม หนักหนา

ทั้ง วาจาเสกสรรมา ไพเราะ เหลือที่

จริต จรรยา โสภา ทุกท่าเทพี

สมเป็น สตรี โสภี เวียงฟ้า เมือง อินทร์

ดอกไม้ ใต้ฟ้า เมืองไทย

หอมไปไกล จูงจิตใจ ภุมริน

หวังภิรมย์ หวังชมกลิ่น

ภมรกิน สิ้นแล้ว บินไกล

อย่าเปรียบ ฉันเป็นเช่น ภุมริน

หวังร่อนบิน ดื่มหวานกิน สิ้นแล้ว ลืมได้

ดื่มกิน ความหวานรักนาน จนสิ้นลมไป

รักจริงร่วมใจ รักเดียวดอกไม้เมืองกรุง

ดอกไม้ใต้ฟ้า เมืองไทย

หอมไปไกล จูงจิตใจ ภุมริน

หวัง ภิรมย์ หวัง ชมกลิ่น

ภมรกิน สิ้น แล้ว บิน ไกล

อย่าเปรียบ ฉันเป็น เช่น ภุมริน

หวัง ร่อนบิน ดื่มหวานกิน สิ้นแล้ว ลืมได้

ดื่มกิน ความหวาน รักนาน จนสิ้นลมไป

รักจริง ร่วมใจ รักเดียว ดอกไม้ เมือง กรุง…

Be the first to like.
loading...