เนื้อเพลง อะไรก็ไม่รู้ – โน๊ต อุดม

เพลง : อะไรก็ไม่รู้

ศิลปิน : โน๊ต อุดม

เนื้อเพลง :

C Bmกับคำถามที่เธอถามฉันบ่อยๆAm Gและยังคอยคำตอบจากฉันอยู่C Bm Am Gฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ ไม่รู้จะตอบอย่างไรC Bm Am Gที่เธอถามว่าฉันรักเธอมากเท่าไร เธอรู้ไหมถึงกับนอนไม่หลับC Bm Am Gคิดคำตอบ.จนปวดขมับถึงกับปรึกษาศิราณีC Bm Am Gเค้าก็ไม่รู้ แนะนำให้ลองถามสาวยาคูลท์ดูสิC Bm Am Gสาวยาคูลท์เธอรอบรู้ แต่ว่ารู้แค่เรื่องจุลินทรีย์C Bm Am Gเขาก็ไม่รู้ เธอก็ไม่รู้ ฉันก็ยังไม่รู้อยู่ดีC Bm Am Gซวยสิฉัน..จะทำอย่างไรดี อย่างนี้คงต้องเรียนเพิ่มเติม C Bm Am G C Bm* ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้รักเธอเท่าไร..ไม่รู้ต้องมากแค่ไหน Am G จะเอาอะไรผู้ชายเซ่อๆ C Bm Am G รู้แค่เพียงรักเธอ รักเธอเท่านั้นC Bmลงทะเบียนเรียนตั้งสิบเจ็ดหน่วยAm Gไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยC Bmชั้นยังตอบ ไม่ได้ตามเคยAm Gก็เลยจะเรื่มเดาC Bmรักเท่าฟ้า..ว่ายังไม่ดีAm Gเพราะฟ้ามักมีสีเทาC Bm Am Gรักเท่าภูเขา ภูเขาก็หัวโล้นเหมือนเธอโกนหัวบวชชีC Bm Am Gฉันยังไม่รู้ ไปถามหมอดู ขุนทอง อสุนีฯC Bm Am Gเค้าก็ไม่รู้แนะนำให้ลองถามสาวยาคูลท์อีกทีC Bm Am Gสาวยาคูลท์เธอรอบรู้ ยำ่ว่ารู้แค่เรื่องจุลินทรีย์C Bm Am Gซวยสิฉัน.. ใครรู้ช่วยทีส่งไปรษณีย์ไปบอกเธอ( * ) ลัล ลา ลั้ล ลา ลัล ลา………

Be the first to like.
loading...