เนื้อเพลง รองเท้าหน้าห้อง – สายัณห์ นิรันดร

เพลง : รองเท้าหน้าห้อง

ศิลปิน : สายัณห์ นิรันดร

เนื้อเพลง :

รองเท้าหน้าห้อง

สายัณห์ นิรันดร

Dm

ประตูห้องเช่า

มีรองเท้าสองคู่เคียงกัน

คู่หนึ่งนั้น

เป็นรองเท้าเธอ

พี่จำได้ดี

อีกคู่หนึ่ง

ไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้

แปลกใจอะไรกันนี่

หน้าห้องน้องมี

รองเท้าผู้ชาย

หรือใครกันเล่า

ลืมรองเท้า

ไว้หน้าห้องเธอ

แค่ดูเบอร์

ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใด

ยินเสียงร้องอย่า

จ๊ะจ๋าลอยจากข้างใน

แอบฟังจนแน่แก่ใจ

น้องมีชาย

แนบในห้องนอน

ใส่กลอน

คุยกันสำราญเต็มที่

ห้องเช่าห้องนี้

พี่จ่ายเงิน

ค่าเช่าเดือนก่อน

พี่เป็นคนเช่า

แต่เขาเป็นผู้มานอน

ปิดประตูลงกลอน

เขาคงนอน

ทับรอยพี่ชาย

ต้องลาห้องเช่า

ไม่อยากเข้า

ขวางทางสวรรค์

ช่างแสบสัน

แท้น้อดวงแด

แม่คนหลายใจ

แกะเงินกล่อง

เช่าห้องให้น้องลองชาย

เจ้าของรองเท้าเป็นใคร

ช่างหยามใจ

พี่ชายเหลือเกิน

ดนตรี……..

ต้องลาห้องเช่า

ไม่อยากเข้า

ขวางทางสวรรค์

ช่างแสบสัน

แท้น้อดวงแด

แม่คนหลายใจ

แกะเงินกล่อง

เช่าห้องให้น้องลองชาย

เจ้าของรองเท้าเป็นใคร

ชางหยามใจ

พี่ชายเหลือเกิน..

-dhalzim-darklawyer.

Be the first to like.
loading...