เนื้อเพลง ไม่เข้าใจ – blackhead

เพลง : ไม่เข้าใจ

ศิลปิน : blackhead

เนื้อเพลง :

ความรัก…ที่มาจากความไม่เข้าใจ

บางทีก็มีความหมายกว่าการแกล้งเข้าใจมัน

หากว่าเราต่างคนต่างยอมรับฟังเหตุผลกันและกัน

สิ่งสุดท้ายที่ได้มานั้น นั่นแหละรักแท้ที่มั่นคง

บางทีเราอาจไม่เหมือนกัน บางคราวเธอไม่เข้าใจฉัน

บางทีเราอาจทะเลาะกัน บางวันฉันอาจอารมณ์ร้าย

แต่ก็ต่างคนได้พูดไป แม้ว่าอาจจะไม่มีวันเข้าใจ

แต่ด้วยรักฉันยอมฟังได้เสมอ…

ความรัก…ที่มาจากความไม่เข้าใจ

บางทีก็มีความหมายกว่าการแกล้งเข้าใจมัน

หากว่าเราต่างคนต่างยอมรับฟังเหตุผลกันและกัน

สิ่งสุดท้ายที่ได้มานั้น นั่นแหละรักแท้ที่มั่นคง

ทุกทีที่เราถกเถียงกัน เพียงเรายอมเปิดใจฟังกันเท่านั้น

คนเราต่างไปไม่เหมือนกัน คงมีวันที่เข้าใจกันสักครั้ง

แต่ก็ต่างคนได้พูดไป แม้ว่าอาจจะไม่มีวันเข้าใจ

แต่ด้วยรักฉันยอมฟังได้เสมอ…

ความรัก…ที่มาจากความไม่เข้าใจ

บางทีก็มีความหมายกว่าการแกล้งเข้าใจมัน

หากว่าเราต่างคนต่างยอมรับฟังเหตุผลกันและกัน

สิ่งสุดท้ายที่ได้มานั้น นั่นแหละรักแท้ที่มั่นคง

ความรัก…ที่มาจากความไม่เข้าใจ

บางทีก็มีความหมายกว่าการแกล้งเข้าใจมัน

หากว่าเราต่างคนต่างยอมรับฟังเหตุผลกันและกัน

สิ่งสุดท้ายที่ได้มานั้น นั่นแหละรักแท้ที่มั่นคง

สิ่งสุดท้ายที่ได้มานั้น… นั่นแหละรักแท้ที่มั่นคง

Be the first to like.
loading...