เนื้อเพลง เก็บไว้ – รัดเกล้า

เพลง : เก็บไว้

ศิลปิน : รัดเกล้า

เนื้อเพลง :

บอกกับใจเวลาที่เธอชิดใกล้

ตอบคำถามความจริงที่ใจรู้อยู่

ว่ามีใครแอบข้างในคิดดู อยากรู้ไหม

คงเป็นรักที่ทำให้ใจเราสั่น

เก็บเอาไว้มันคงไม่มีทางหายไป

หากมองสายตา ฉันเองข้างใน

เราคงมีอะไรตรงกัน

เธอคนเดียวคือคนที่ตัวฉันพอใจ

และไม่เคยเจอใครที่เข้ากัน

ผ่านเพียงสายตา ก็ยังไหวหวั่น

เธอเท่านั้นที่ฉันเฝ้ารอ

ไม่อยากให้รู้

เพราะกลัวว่าฝันจะเปลี่ยนไป

ขอเพียงมีสายตา ของความเข้าใจที่ให้กัน

ไม่อยากให้รู้

ว่าฉันเอง ยังต้องการมีเธอข้างกาย

ตราบที่ฉันยังคงเดินก้าวไป

ขอได้ไหม ถ้าฉันจะมีเธอ

คิดฉันเองก็ยังนึกหวั่น

โปรดเถิดฝัน ขอเพียงอย่าทำให้เธอหายไป

ฉันขอยอมเก็บมันไว้ภายใน

ฝากเธอไป ผ่านเพียงสายตา

เธอคนเดียวคือคนที่ตัวฉันพอใจ

และไม่เคยเจอใครที่เข้ากัน

ผ่านเพียงสายตา ก็ยังไหวหวั่น

เธอเท่านั้นที่ฉันเฝ้ารอ

ไม่อยากให้รู้

เพราะกลัวว่าฝันจะเปลี่ยนไป

ขอเพียงมีสายตา ของความเข้าใจที่ให้กัน

ไม่อยากให้รู้

ว่าฉันเอง ยังต้องการมีเธอข้างกาย

ตราบที่ฉันยังคงเดินก้าวไป

ขอได้ไหม ถ้าฉันจะมีเธอ

ไม่อยากให้รู้

ก็กลัวว่าฝันจะเปลี่ยนไป

ขอเพียงมีสายตา ของความเข้าใจที่ให้กัน

ไม่อยากให้รู้

ว่าฉันเอง ยังต้องการมีเธอข้างกาย

ตราบที่ฉันยังคงเดินก้าวไป

ขอได้ไหม ถ้าฉันจะมีเธอ

Be the first to like.
loading...