เนื้อเพลง lie – FT Island

เพลง : lie

ศิลปิน : FT Island

เนื้อเพลง :

Lie – FTisland

lie 사랑이란 그말 다 알면서 또 다시 속는 그말

lie ซา ราง งี รัน คือ มัล ทา อัล มยอน ซอ โต ทา ชี ซก นึน คือ มัล

โกหก .. คำพูดนั่นที่ว่ารัก ถึงผมจะรู้ทุกอย่าง แต่คำพูดนั้นก็หลอกลวงผมได้อีกครั้ง

잊어준다는 말 보내준다는 말

อี จอ จุน ดา นึน มัล โพ เน จุน ดา นึน มัล

คำพูดที่ว่าจะลืม คำพูดที่ว่าจะปล่อยไป

내가 할 수 없는 못된 말

เน กา ฮัล ซู ออบ นึน โม ตเวน มัล

ผมไม่สามารถพูดแบบนั้นได้

아니 아니길 바랬는데 너는 아니길 바랬는데

อา นี อา นี กิล พา เรด นึน เด นอ นึน อา นี กิล พา เรด นึน เด

ไม่ใช่ .. ผมหวังว่าจะไม่ใช่แบบนั้น ผมหวังว่าคุณจะไม่ใช่แบบนั้น

그 흔한 사랑 넌 절대 아니기를 빌고 또 빌었는데

คือ ฮึน ฮัน ซา ราง นอน ชอล เด อา นี กี รึล พิล โก โต พี รอด นึน เด

ผมได้แต่ภาวนาและภาวนาอีกครั้งว่าคุณคงไม่ได้เป็นความรักธรรมดาแบบนั้น

아니 아니길 바랬는데 너는 다르길 바랬는데

อา นี อา นี กิล พา เรด นึน เด นอ นึน ทา รือ กิล พา เรด นึน เด

ไม่ใช่ .. ผมหวังว่าจะไม่ใช่แบบนั้น ผมหวังว่าคุณจะแตกต่างออกไป

그 쉬운 사랑 넌 절대 아니기를 빌고 또 빌었는데

คือ ชวี อุน ซา ราง นอน ชอล เด อา นี กี รึล พิล โก โต พี ลอด นึน เด

ผมได้แต่ภาวนาและภาวนาอีกครั้งว่าคุณคงไม่ได้เป็นความรักที่ง่ายๆแบบนั้น

Rap)영원히 타오를 줄 알았던 뜨거웠던 우리 사랑

ยอง วอน ฮี ทา โอ รึล ชุล อา รัด ตอน ตือ กอ วอด ตอน อู รี ซา ราง

ความรักที่เคยร้อนแรงของพวกเรารู้วิธีที่จะสว่างโชติช่วงตลอดไป

우리 손가락에 낀 반지 맞추며 서로의 사랑을 맹세한 사랑의 언약

อู รี ซน กา รา เก กิน พัน จี มัด ชู มยอ ซอ โร เอ ซา ราง งึล เมง เซ ฮัน ซา ราง เอ ออน ยัก

พวกเราสวมใส่แหวนด้วยความพอดีที่นิ้วมือและกล่าวคำสัญญาว่าจะรักกันและกัน

이제는 틀린채로 남아버린 정말 남은 우리 사랑 너란 사람

อี เจ นึน ทึล ริน เช โร นา มา บอ ริน ชอง มัล นา มึน อู รี ซา ราง นอ รัน ซา รัม

แต่ตอนนี้คุณกลับเป็นฝ่ายทิ้งความรักของพวกเราไปอย่างไม่ถูกต้องจริงๆ

한때는 인생의 전부였던 너란 사람

ฮัน เต นึน อิน เซง งึล ชอน บู ยอด ดอน นอ รัน ซา รัม

ครั้งหนึ่งคุณคนที่เคยเป็นทุกอย่างในชีวิตผม

늘 속도 모르고 맘도 모르고 떠나간 사람

นึล ซก โด โม รือ โก มัม โด โม รือ โก ตอ นา กัน ซา รัม

คนที่ไปจากผมโดยไม่รู้แม้กระทั่งหัวใจและความรู้สึกของผม

이젠 다른 사람의 사람

อี เจน ทา รึน ซา รา เม ซา รัม

ตอนนี้กลายเป็นคนของคนอื่นแล้ว

lie 사랑이란 그말 다 알면서 또 다시 속는 그말

lie ซา ราง งี รัน คือ มัล ทา อัล มยอน ซอ โต ทา ชี ซก นึน คือ มัล

โกหก .. คำพูดนั่นที่ว่ารัก ถึงผมจะรู้ทุกอย่าง แต่คำพูดนั้นก็หลอกลวงผมได้อีกครั้ง

잊어준다는 말 보내준다는 말

อี จอ จุน ดา นึน มัล โพ เน จุน ดา นึน มัล

คำพูดที่ว่าจะลืม คำพูดที่ว่าจะปล่อยไป

내가 할 수 없는 못된 말

เน กา ฮัล ซู ออบ นึน โม ตเวน มัล

ผมไม่สามารถพูดแบบนั้นได้

lie 돌아온다는 말 나 혼자만 믿고 있는 그 말

Lie โท ลา อน ดา นึน มัล นา ฮน จา มัน มิด โก อิด นึน คือ มัล

โกหก คำพูดที่ว่าจะกลับมา คำพูดนั่นที่มีผมเพียงลำพังเท่านั้นที่หลงเชื่อ

사랑한다는 말 거짓말이라도

ซา ราง ฮัน ดา นึน มัล คอ จิด มา ลี รา โด

แม้คำพูดที่ว่ารักเป็นเรื่องโกหก

이제 들을 수 없는 그 말

อี เจ ทือ รึล ซู ออบ นึน คือ มัล

ตอนนี้ผมก็ไม่สามารถได้ยินคำๆนั้นได้อีกแล้ว

그래 이렇게 버릴거면 나를 이렇게 버릴거면

คือ เร อี รอ เค พอ ริล กอ มยอน นา รึล อี รอ เค พอ ริล กอ มยอน

ถ้าจะทิ้งผมไปแบบนี้ ถ้าคุณจะทิ้งผมไปแบบนี้

처음부터 사랑한단 슬픈 말은 듣지 않았을텐데

ชอ อึม บู ทอ ซา ราง ฮัน ดัน ซึล พึน มา รึน ทึด จี อา นัด ซึล เทน เด

ตั้งแต่ตอนแรกผมคงไม่ฟังคำพูดว่ารักอันน่าเศร้าใจ

Rap)

oh! 그래 난 너만 행복하면 돼

oh! คือ เร นัน นอ มัน เฮง โบ คา มยอน ดเว

โอ้! ใช่แล้ว ถ้าคุณมีความสุข ผมก็ไม่เป็นไร

잡았던 니 손을 이제 놔줄께

ชา บัด ตอน นี โซ นึล อี เจ นวา จุล เก

ตอนนี้ผมจะปล่อยมือของคุณที่เคยกุมไว้

널 묶어 논 내 사랑의 자물쇠 풀어줄께

นอล มู กอ นน เน ซา ราง เง ชา มุล ซเว พู ลอ จุล เก

ผมจะปลดล็อกแม่กุญแจของความรักเราที่กักขังคุณไว้

니가 원하면 쿨하게 널 떠나볼께

นี กา วอน ฮา มยอน คู ลา เก นอล ตอ นา บล เก

ถ้าคุณต้องการ ผมก็จะพยายามปล่อยคุณไปดีๆ

처음부터 넌 내게 어울리지 않던 사람

ชอ อึม บู ทอ นอน เน เก ออ อุล รี จี อัน ตอน ซา รัม

ตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่คุณไม่ใช่คนที่เหมาะสมสำหรับผม

그래도 널 사랑한 내 욕심히 과했다

คือ เร โด นอล ซา ราง ฮัน เน ยก ชี มี ควา เฮด ตา

แต่ผมกลับละโมบโลภมากที่จะรักคุณ

내 욕심이 만들어낸 나를 향한 벌로

เน ยก ชี มี มัน ดือ รอ เนน นอ รึล ฮยาง ฮัน บอล โร

และเพราะความอยากละโมบของผมจึงทำให้ผมถูกลงโทษ

아프지도 바라지도 않아

อา พือ จี โด พา รา จี โด อา นา

ผมจึงไม่อาจเจ็บปวดและภาวนาได้อีก

lie 이별이라는 말 널 또 다시 기다리게 하는 말

lie อี บยอ ลี รา นึน มัล นอล โต ทา ชี คี ดา รี เก ฮา นึน มัล

โกหก .. คำพูดที่ว่าเลิกกัน คำพูดที่ว่าจะรอคอยคุณอีกครั้ง

잊어준다는 말 보내준다는 말

อี จอ จุน ดา นึน มัล โพ เน จุน ดา นึน มัล

คำพูดที่ว่าจะลืม คำพูดที่ว่าจะปล่อยไป

내가 할수 없는 못된 말

เน กา ฮัล ซู ออบ นึน โม ตเวน มัล

ผมไม่สามารถพูดแบบนั้นได้

lie 돌아온다는 말 나 혼자만 믿고 있는 그 말

Lie โท ลา อน ดา นึน มัล นา ฮน จา มัน มิด โก อิด นึน คือ มัล

โกหก คำพูดที่ว่าจะกลับมา คำพูดนั่นที่มีผมเพียงลำพังเท่านั้นที่หลงเชื่อ

사랑한다는 말 거짓말이라도

ซา ราง ฮัน ดา นึน มัล คอ จิด มา ลี รา โด

แม้คำพูดที่ว่ารักเป็นเรื่องโกหก

이제 들을 수 없는 그 말

อี เจ ทือ รึล ซู ออบ นึน คือ มัล

ตอนนี้ผมก็ไม่สามารถได้ยินคำๆนั้นได้อีกแล้ว

Be the first to like.
loading...