เนื้อเพลง fei ni mo shu – ariel lin

เพลง : fei ni mo shu

ศิลปิน : ariel lin

เนื้อเพลง :

ต่ง เตอ ยร่าง หว่อ เหวย เซี่ยว เตอ เหริน

ไจ้ เหมย โหย่ว เสย ปี่ หนี่ โหย่ว เทียน เฟิ่น

ชิง อี้ ฉ่วง จิ้น หว่อ เตอ ซิน เหมิน

หมิง เทียน เตอ เหม่ย ม่ง หนี่ หวัน เฉิง

* เจิ่ง เก้อ อวี่ โจ้ว

ฮ่าว ฮั่น อู๋ เปียน เตอ จิ้น โถว

เหม่ย เคอ เหมี่ยว เสี่ยว ซิง โฉว

เฉวียน โตว เยร่า เจอ หนี่ โจ่ว /

** อ้าย หว่อ เฟย หนี่ มว่อ สู่

หว่อ จือ เยวี่ยน โส่ว ฮู่

โหยว หนี่ เก่ย หว่อ เตอ ซิ่ง ฝู

อ้าย หว่อ เฟย หนี่ มว่อ สู่

เหย่ สวี่ ฮุ่ย เซี่ยว เจอ คู

ต้าน น่า เหริน ซื่อ หนี่ สว่อ อี่ ปู้ พ่า ขู่ //

ต่ง เตอ ยร่าง หว่อ หลิว เล่ย เตอ เหริน

เก่ย เตอ ก่าน ต้ง อี ติ้ง ซื่อ จุ้ย เซิน

ไจ้ หว่อ ซิน จง หลิว เซี่ย ซาง เหิน

หนี่ ถง สือ เตี่ยน เลี่ยง เลอ ซิง เฉิน

(ซ้ำ *, **)

คั่น น่า เมอ ตวอ เซี่ยง อวี้

เพียน เพียน จือ เหอ หนี่

เทียน เจ้า ตี้ เซ่อ ปัน ฉ่าน เซิง ฉี จี

Woh หว่อ ซิน เตอ ฝง ซี่

หว่อ เสี่ยง ฉู เลอ หนี่

เยริ่น เสย เหย่ อู๋ ฝ่า เถียน ปู่ เจ้อ คง ซวี

(ซ้ำ **)

ต้าน น่า เหริน ซื่อ หนี่ สว่อ อี่ ปู้ พ่า ขู่

Be the first to like.
loading...