เนื้อเพลง ยาก – boydnop

เพลง : ยาก

ศิลปิน : boydnop

เนื้อเพลง :

ฉันพยายามที่จะไม่มอง ไม่แม้สบตา

ฉันพยายามที่จะหลบหน้า แต่มันก็ยากเกินใครจะเข้าใจ

ทุกครั้งทุกทีที่เราพบกัน อยากบอกเธอเหลือเกินว่าฉันหวั่นไหว

ไม่รู้จะต้องทำอย่างไร

เพราะฉันหยุดมันก็ไม่ไหว ห้ามมันก็ไม่ไหว หัวใจฉัน

ห้ามที่จะไม่คิดและห้ามที่จะไม่รัก

เพราะฉันรู้เราไม่ควรที่จะคบกัน

หยุดมันก็ไม่ไหว ห้ามมันก็ไม่ไหว ตั้งแต่วันนั้น

พยายามซักเท่าไร สำหรับฉันมันช่างยากเย็นเหลือเกิน

เริ่มต้นขึ้นมายังไงไม่ทันจะรู้เลย

รู้ตัวอีกที หัวใจก็ไม่เป็นเหมือนอย่างเคย

ทุกครั้งทุกทีที่เราพบกัน อยากบอกเธอเหลือเกินว่าฉันหวั่นไหว

ไม่รู้จะต้องทำเช่นไร

เพราะฉันหยุดมันก็ไม่ไหว ห้ามมันก็ไม่ไหว หัวใจฉัน

ห้ามที่จะไม่คิดและห้ามที่จะไม่รัก

เพราะฉันรู้เราไม่ควรที่จะคบกัน

จะหยุดมันก็ไม่ไหว ห้ามมันก็ไม่ไหว ตั้งแต่วันนั้น

พยายามซักเท่าไร สำหรับฉันมันช่างยากเย็น

เพราะเหตุผลมากมาย ร้อยพัน

ฉันจึงไม่กล้าคิดว่าเราควรคู่กัน

ไม่กล้าที่จะคิดกับเธอ อะไรแบบนั้น

จะหยุดมันก็ไม่ไหว ห้ามมันก็ไม่ไหว หัวใจฉัน

ห้ามที่จะไม่คิดและห้ามที่จะไม่รัก

เพราะฉันรู้เราไม่ควรที่จะคบกัน

จะหยุดมันก็ไม่ไหว ห้ามมันก็ไม่ไหว ตั้งแต่วันนั้น

พยายามซักเท่าไร สำหรับฉันมันช่างยากเย็นเหลือเกิน

ยากเย็นเหลือเกิน

เพราะฉันรู้เราไม่ควรที่จะคบกัน ตั้งแต่วันนั้น

พยายามซักเท่าไร สำหรับฉันมันช่างยากเย็นเหลือเกิน

ยากเย็นเหลือเกิน

Be the first to like.
loading...