เนื้อเพลง รักเธอ – โต๋ ศักสิทธิ์

เพลง : รักเธอ

ศิลปิน : โต๋ ศักสิทธิ์

เนื้อเพลง :

เคยไหมบางทีคำพูดมันไม่ยอม ตรงกันกับใจ

ทั้งที่พยายาม และไม่ว่าจะเตรียมตัว .. สักขนาดไหน

เหมือนฉันเองที่กำลังเผชิญหน้าความเป็นจริง

และถึงแม้ข้างในพยายามพูดออกไป ให้หมดทุกสิ่ง อย่างที่ตั้งใจ

แต่มัน ก็เหมือนเคย ไม่ว่าจะเปิดเผย ซักเท่าไหร่

เมื่อต้องพูดคำนั้น เสียงฉันมันก็ หายไป ~

อ่านปากของฉันนะ ว่ า . . ..

อยากจะพูดอีกครั้ง ว่ า . .

และจะเป็นอย่างนี้ กับเธอ ไม่ว่านาน ซักเท่าไร

ไม่ต้องกลัวว่าฉัน จะรักใคร

ไม่ต้องห่วงว่าฉัน เปลี่ยนหัวใจ

ฉันจะเป็นอย่างนี้ จ ะ . .

ตลอดไป

ฉันรู้ดีว่าบางทีมันก็ดูเหมือนน่ารำคาญ

แต่ฉันจะพยายามที่จะพูดออกไปให้หมดทุกสิ่ง ให้หมดทั้งหัวใจ

แต่ว่ามัน ก็เหมือนเคย

ไม่ว่าจะเปิดเผยซักเท่าไร เมื่อต้องพูดคำนั้น เสียงฉันมันก็หายไป

อ่านปากของฉันนะ ว่ า . .

อยากจะพุดอีกครั้ง ว่ า . .

และจะเป็นอย่างนี้กับเธอ ไม่ว่านานสักเท่าไร

ไม่ต้องกลัวว่าฉัน จะรักใคร ไม่ต้องห่วงว่าฉัน เปลี่ยนหัวใจ

ฉันจะเป็นอย่างนี้ จะ . .

ตลอดไป

แต่ว่ามัน ก็เหมือนเคย

ไม่ว่าจะเปิดเผย ซักเท่าไร เมื่อต้องพูดคำนั้น เสียงฉันมันก็หายไป

อ่านปากของฉันนะ ว่ า . . *

อยากจะพูดอีกครั้ง ว่ า . . *

และจะเป็นอย่างนี้ กับเธอ ไม่ว่านาน สักเท่าไร

ไม่ต้องกลัวว่าฉัน จะรักใคร ไม่ต้องห่วงว่าฉัน เปลี่ยนหัวใจ

ฉันจะเป็นอย่างนี้ จ ะ . . *

ตลอดไป

จะย้ำด้วยคำๆนี้ ว่า รั ก เ ธ อ ..

ไม่ยอมรักใคร

Be the first to like.
loading...